Studiested

Enten du trenger et stille rom for å lese til eksamen, en pult å skrive oppgave ved, et gruppe- eller møterom for å diskutere med kollokviegruppa eller bare en god stol å lese og drikke kaffe i, har vi et tilbud til deg!

Grupperommene benyttes av følgende antall:


  3 små grupperom 1 stort grupperom 1 møterom
Antall personer minst 2 minst 5 6
Kan reserveres 1 rom Ja Ja*

* Møterommet kan bare reserveres for tidsrommet 16.00-19.00.

Du kan også benytte lesesalen eller et grupperom utenom åpningstiden vår. Les om meråpent bibliotek her.

Tangvall bibliotek har to studierom som kan benyttes ved å ringe 979 90 318.

For hovedbiblioteket kan du ta kontakt i i skranken i 2. etasje, per e-post eller på telefon 907 14 582.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • Grupperom må reserveres seinest dagen før.
  • Gruppen kan reservere to dager om gangen på maks fire timer hver.
  • Gi beskjed hvis dere likevel ikke skal bruke grupperommet eller blir forsinket.
  • Grupperom som ikke er tatt i bruk etter femten minutter, kan benyttes av andre grupper.
  • Grupperom som ikke er reservert eller ikke kan reserveres, kan benyttes av alle grupper.

Klikk her for å se hvilke flotte læringsressurser du har tilgang til via vårt nettverk.

Hvis samlingen vår ikke dekker ditt behov for studielitteratur, og du ikke er tilknyttet et annet bibliotek, kan vi låne inn materiale til deg. Vi tar også imot innkjøpsforslag på nyere litteratur. Her kan du søke i katalogen vår. Spør eventuelt en ansatt i andre etasje for å få hjelp til å finne god litteratur tilpasset ditt behov.