Studiested

Enten du trenger et stille rom for å lese til eksamen, en pult å skrive oppgave ved, et gruppe- eller møterom for å diskutere med kollokviegruppa eller bare en god stol å lese og drikke kaffe i, har vi et tilbud til deg!

Grupperommene benyttes av følgende antall:


  3 små grupperom 1 stort grupperom 1 møterom
Antall personer 2 3-4 6
Kan reserveres 1 rom Ja Ja

Du kan også benytte lesesalen eller et grupperom utenom åpningstiden vår. Les om selvbetjent bibliotek her.

Hvis samlingen vår ikke dekker ditt behov for studielitteratur, og du ikke er tilknyttet et annet bibliotek, kan vi låne inn materiale til deg. Vi tar også imot innkjøpsforslag på nyere litteratur. Her kan du søke i katalogen vår. Spør eventuelt en ansatt i andre etasje for å få hjelp til å finne god litteratur tilpasset ditt behov.

Tangvall bibliotek har to studierom som kan benyttes. Under koronapandemien har vi begrenset tilgang, det er kun mulig å sitte to personer i hvert grupperom. Grupperom kan bookes på forhånd på telefon 979 90 318 eller på stedet hvis ledig.

Klikk her for å se hvilke flotte læringsressurser du har tilgang til via vårt nettverk.