Personvernerklæring

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende lovgivning.

Hva slags opplysninger samler vi inn om deg som bruker?

Kristiansand folkebibliotek samler kun inn de nødvendige opplysningene om deg som bruker av våre tjenester. Her kan du lese personvernerklæringen for alle tjenestene vi tilbyr, og som krever at vi må ha noe informasjon registrert om deg i våre systemer. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Som bruker av Kristiansand folkebiblioteks tjenester og tilbud, skal du føle deg trygg på at ditt personvern blir ivaretatt på beste måte.

Kristiansand folkebibliotek sitt ansvar overfor personopplysninger

Vi er ansvarlig for alle opplysninger som samles inn. Dersom du har spørsmål som gjelder ditt personvern og dine opplysninger registrert hos oss, ta kontakt med oss på post.folkebibliotek@kristiansand.kommune.no. Ønsker du innsyn i hva vi har lagret om deg, kan du kontakte oss på samme epostadresse. Hvis du ønsker å bli fjernet som låner i våre utlånssystemer kan du melde inn en sak via Meldinger i Bibliofilappen/ Min side på krsbib.no, markert “Ønsker å bli slettet som låner”. Eventuelle utestående lån/ gebyrer/ erstatninger må leveres/betales før du kan fjernes som låner i systemet. Kristiansand kommune har en mer gjeldende personvernerklæring og eget personvernombud. Kontaktinfo: personvernombud@kristiansand.kommune.no , 906 33 095.

Hvis du mener at Kristiansand folkebibliotek har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldende lovgiving, kan du til enhver tid melde inn klage til Datatilsynet.

Hjemmel for behandling av dine personopplysninger

Folkebibliotekene er en pålagt tjeneste i hver kommune. Lovhjemmel er "Lov om folkebibliotek (folkebiblioteksloven)" § 4. Denne sier at alle kommuner skal ha et folkebibliotek.

Hovedgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene finnes dermed i personvernforordningens (GDPR) Artikkel 6 1 e): «Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt." Som låner/ bruker hos oss skal du få lånereglement ved registreringen, enten digitalt eller analogt, avhengig av registreringsmåten, på nett eller i skranken. Folkebibliotekene er også pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå og avleveres til Nasjonalbiblioteket.

I noen tilfeller bygger også lagringen på GDPR artikkel 6 1 a): «Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål». Dette gjelder påmeldinger på arrangementer, kurs, konkurranser, bokpakkebestillinger, leseprosjekter og nyhetsbrev i regi av folkebiblioteket.

Nasjonalt lånekort - Bibliotekkortet

Hos oss somi i de fleste bibliotek i landet kan du opprette nasjonalt lånekort, det vil si at du kan bruke lånekortet ditt på alle bibliotek i Norge. Du må registrere deg hos hvert enkelt bibliotek for at det skal kunne brukes og legitimere deg med gyldig legitimasjon. Kortet kan du opprette selv her (Krsbib.bib.no eller vår app - Bli låner) Her kan du lese personvernserklæring for Bibliotekkortet.

 

Personvernserklæring for Bibliofil (biblioteksystem)

Dette er personvernerklæringen for bruk av biblioteksystemet – Bibliofil, fra vår biblioteksystemleverandør, Bibliotek-Systemer AS. De samler inn og bruker personopplysninger på vegne av Kristiansand folkebibliotek. Bibliotek-Systemer AS er databehandler for Kristiansand folkebibliotek for systemet Bibliofil. Bibliotek-Systemer AS er databehandler for et stort antall bibliotek i Norge inkludert også grunnskolene i Kristiansand.

Kristiansand kommune er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan Bibliotek-Systemer As behandler personopplysninger.

Les personvernerklæring for Bibliofil her

Personvern knyttet til meråpent bibliotek

Alle som er registrert som nasjonal låner og er over 15 år, kan få tilgang til meråpent bibliotek utenom bemannet åpningstid på tre av våre syv bibliotek – Hovedbiblioteket, Vågsbygd og Tangvall bibliotek. Av hensyn til din sikkerhet er biblioteklokalene videoovervåket. Opptak blir oppbevart i 7 dager før det slettes automatisk. Ansatte har kun anledning til å se på disse opptakene hvis det er mistanke om tyveri, hærverk eller andre lov- eller regelbrudd.

Personvernerklæring for tjenester tilknyttet lånekort

Biblioteksøk

I biblioteksøk kan du låne bøker, filmer, spill og musikk fra bibliotek i hele Norge så lenge du er registrert som låner ved et bibliotek. Biblioteksøk har du tilgang til både hjemmefra og fra bibliotekets lokaler. Her kan du lese Biblioteksøk sin personvernserklæring.

BookBites

Har du lånekort fra et bibliotek i Agder, har du tilgang til en rekke e-bøker og e-lydbøker som kan leses/høres på telefon og nettbrett. Her kan du lese BookBites sin personvernserklæring.

Libby fra Overdrive

Har du lånekort ved Kristiansand folkebibliotek, har du tilgang til engelske e-bøker og lydbøker fra Overdrive i appen Libby. Det er ingen personopplysning som brukes ved pålogging og lagring av data hos Overdrive. Du logger deg inn med lånekortnummer og PIN-kode. Her kan du lese mer om personvernerklæring til Libby fra Overdrive.

Hublets, nettbrett til låns

Vi låner ut seks nettbrett på hovedbiblioteket fra Hublet-stasjon i 1.etasje. Alle registrerte lånere hos oss kan låne. Du trenger lånekort og PIN-kode. Som voksen låner kan du velge om du vil bruke nettbrett med innhold for barn, eller for voksne. Som barn, kan du kun ha tilgang til barneprofilen. Les mer om personvernerklæring til Hublets her.

Filmbib

På Filmbib har du tilgang til en rekke norske kort- og dokumentarfilmer som du kan se hjemmefra. For å logge deg på og spille av film trenger du nasjonalt lånekort. Her kan du lese Filmbib sin personvernserklæring.

Filmoteket

Hos Filmoteket har du tilgang til norske og utenlandske spillefilmer. For å få tilgang må du være låner hos Kristiansand folkebibliotek. Her kan du lese Filmoteket sin personvernserklæring.

Naxos musikkbibliotek

Naxos musikkbibliotek er verdens største digitale samling av klassisk musikk. Alle som er lånere hos oss har tilgang til denne samlingen. Her kan du lese Naxos sin personvernerklæring.

PressReader

PressReader gir deg tilgang til aviser og tidsskrifter fra hele verden. Hvis du er på biblioteket kan du benytte deg av våre publikumsmaskiner uten å logge inn, ellers har du tilgang via lånekortet ditt hjemmefra. Her kan du lese PressReader sin personvernerklæring.

Sommerles

Sommerles er en nasjonal lesekampanje for alle barn fra 1-7 klasse. For å bli med på Sommerles må foresatte lese og godta brukeravtalen du finner på sommerles.no. Dette er en avtale med det biblioteket som din bruker er knyttet opp mot. Her kan du lese Sommerles sin personvernerklæring.

Personvernerklæring for andre tjenester

Publikums-PC og gjestenett

Løsning for publikums-PC'er administreres av IT-avdelingen i Kristiansand kommune. Ingen innlogging er nødvendig, og alle personopplysninger og dokumenter blir automatisk slettet ved omstart hver hele klokketime.

For bruk av PC’ene på datalaben på hovedbiblioket, registrerer vi lånekortnummer.

Vårt gjestenett heter BIB-GJEST, og krever ingen registrering på Hovedbiblioteket, Vågsbygd, Tangvall og Nodeland bibliotek.

På bibliotekene som også er skolebibliotek, Flekkerøy, Hellemyr og Finsland, tilbyr vi Kristiansand kommunes gjestenett – KK-gjest. Der registrere du mobilnummeret ditt, og mottar en SMS med påloggingskoden.

Les mer om våre publikums-PC'er og nettverk her.

Princh

Kristiansand folkebibliotek, hovedbiblioteket, Vågsbygd bibliotek, Tangvall bibliotek og Nodeland bibliotek tilbyr utskriftsløsning – Princh. På hovedbiblioteket bruker vi Princh til å kopiere og skanne på e-post. Dokumenter som skrives ut, kopieres eller skannes, er anonymiserte for ansatte og leverandøren. Skannede dokumenter sendes ut ved ekstra beskyttelse ved å angi ett passord som må tastes inn av mottakeren for å åpne dem.  Betalingsforbindelser via kort, Vipps, Apple Pay og andre tjenester, er kryptert. Du trenger ikke å være registrert i våre systemer for at du skal kunne bruke tjenesten.  Les Princhs personvernerklæring her.

Aktiv kommune

For å bestille grupperom på biblioteket må det gjøres via portalen Aktiv kommune. For innlogging og identifikasjon benyttes din personlige bankID. Her kan du lese personvernerklæringen til Aktiv kommune.

Checkin

Checkin benytter vi oss av når vi har arrangementer som krever at deltakerne bestiller/reserverer billetter. Her kan du lese Checkin sin personvernerklæring.

Dataopplæring

Kristiansand folkebibliotek tilbyr dataveiledning og kurs for alle som ønsker det. Når noen bestiller tid for veiledning registrerer vi navn, telefonnummer, e-post og tema. Alle opplysningene utenom tema slettes når perioden er ferdig, tema tar vi vare på frem til vi planlegger hvilke temaer vi tar i bruk neste semester. Dette er for å se hva slags temaer som er mest populære. Les mer om Dataopplæring her.

Bestill en bibliotekar

Med ‘Bestill en bibliotekar’ får du hjelp til å kartlegge informasjonsbehovet og å søke systematisk etter solid og oppdatert informasjon. Vi lagrer navn, epost og/eller telefonnummer og temaet/spørsmålet du kommer med til oss. Dette blir slettet etter at du har mottatt informasjonen du søker etter. Her kan du lese mer om ‘Bestill en bibliotekar’.

Hoopla

Under noen av våre gratis arrangementer er det nødvendig med billett reservasjoner, da er Hoopla en av de eksterne tjenestene vi benytter oss av. Her kan du lese Hoopla sin personvernserklæring.

Podcast

Kristiansand folkebibliotek har sin egen Podcast med egenproduserte serier. Når du lytter til podcastene våre trenger du ikke å ha en bruker på for eksempel Soundcloud, Spotify, eller iTunes, men det blir registrert som en avspilling. Her kan du lese mer om bibliotekets Podcast.

Youtube

Biblioteket har sin egen Youtube kanal, du trenger ingen konto for å se videoene våre, men det vil bli registrert som en avspilling. Her kan du lese Youtube sin personvernserklæring.

Idunn

På Idunn sin nettside har du tilgang til tusenvis av fagtidsskrifter, fagartikler, og bokkapitler innen en rekke fagområder. Du trenger ikke å registrere en bruker her, men Idunn er kun tilgjengelig fra bibliotekets publikumsmaskiner eller fra egne enheter så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nett. Her kan du lese Idunn sin personvernerklæring.

Lesekroken

Lesekroken er en strømmetjeneste hvor du kan lese, lytte til eller skrive ut en rekke eventyr på ulike språk. Her kan du lese Lesekroken sin personvernerklæring.

Lovdata Pro

Hos Lovdata Pro har du via bibliotekets publikumsmaskiner, eller bibliotekets trådløse nett har du tilgang til diverse ulike juridiske tekster. Her kan du lese Lovdata Pro sin personvernerklæring.

Nasjonalbibliotekets samlinger

Nasjonalbiblioteket jobber med å digitalisere alt trykt materiale på norsk. En del av samlingen er tilgjengelig hjemmefra, kravet er at du har norsk IP-adresse. Noen aviser må du få tilgang til via biblioteket, da må du være tilkoblet bibliotekets trådløse nett når søknad sendes, og du kan da få tilgang som gjelder i 8 timer av gangen. Her kan du lese Nasjonalbibliotekets personvernerklæring.

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket inneholder e-bøker og e-lydbøker på en rekke ulike språk for både voksne og barn. Du trenger ikke en egen bruker, her er det gratis og åpent for alle så lenge du har norsk IP-adresse. Her kan du lese Verdensbibliotekets personvernerklæring.

Flipp

Flipp gir deg tilgang til en rekke ukeblader fra Norge, Sverige og Danmark, alt du trenger å gjøre er å registrere mobilnummer og lage passord så vil du få en kode som gir deg tilgang i 7 dager av gangen. Her kan du lese Flipp som personvernerklæring.

Nyhetsbrev fra biblioteket

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra biblioteket trenger du kun å registrere e-postadressen din. Nyhetsbrevet sendes ut maks en gang i måneden, og du kan når som helst velge å ikke motta nyhetsbrevet hvis du ikke vil det.