Lovdata Pro

Tilgang
Bare på biblioteket
Lovdata Pro gir deg tilgang til Norges lover i digitalt format. Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nettverk eller benytter deg av bibliotekets publikumsmaskiner.

Lovdata Pro er en digital versjon av Norges lover. Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nettverk eller benytter deg av bibliotekets publikumsmaskiner.