Lovdata Pro gir deg tilgang til ulike juridiske tekster

Lovdata Pro

Tilgang
Bare på biblioteket
Lovdata Pro gir deg tilgang til diverse juridiske tekster i digitalt format.

Blant kildene inngår lover, forskrifter, rettsavgjørelser, forarbeider og storingsdokumenter. Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nettverk eller benytter deg av bibliotekets publikumsmaskiner.