Skoler og barnehager

Kristiansand folkebibliotek samarbeider med kommunens skoler og barnehager, og vi har flere populære tilbud. Vi tilbyr blant annet klassebesøk og levering av bokkasser til skoler og barnehager. Tilbudene kan variere fra bibliotek til bibliotek.

Klassebesøk

Lærer må i god tid kontakte biblioteket som klassen ønsker å besøke. Se nedenfor for mer informasjon om det enkelte bibliotek.

Vi ønsker at klassen er hos oss i ca. to skoletimer. Før vi starter på omvisningen, orienterer vi kort om blant annet hva og hvor lenge man kan låne, og hvordan man låner. Resten av tiden disponerer elevene til å finne bøker, spørre bibliotekaren om tips og hjelp, bli kjent i biblioteket, lese og låne bøker. Læreren gir beskjed om når besøket er slutt.

Før elevene kommer til biblioteket, må læreren sørge for at de har lånekort. De fleste elever ved kommunale grunnskoler har fått kort. Dersom elevene ikke finner kortet, er det fint om de på forhånd har lastet ned Bibliofil-appen på sine mobiler slik at de kan knytte kortet til appen når de kommer til biblioteket. Vi har mulighet for å søke dem opp i den nasjonale lånekortbasen om de har med personnummeret. Om elevene er under 15 år og ikke har lånekort, må de ha foresattes underskrift for å få dette. Da bør kort ordnes innen de kommer. Foreldrene kan også opprette kort via våre hjemmesider. Sjekk hjemmesidene - Bli låner.

For skoler som ikke er en del av Kristiansand kommune:
Læreren må i god tid før klassebesøket hente innskrivningskort på hovedbiblioteket eller be om å få skjema tilsendt per e-post. Elevenes foresatte fyller ut kortet, og læreren leverer kortene tilbake til hovedbiblioteket. Det må skje senest to dager før besøket. Lånekortene vil da være klare når klassene kommer.

Hovedbiblioteket

Læreren må i god tid kontakte Avdeling barn og unge på hovedbiblioteket for å avtale tid for besøk ved å sende e-post. Spontane besøk er også flott, men da kan vi ikke tilby informasjon og omvisning.Spørsmål om klassebesøk rettes til Hilde Irene Tveit.

Klasser eller grupper av voksne studenter kan få omvisning og orientering i voksenavdelingen. Kontakt biblioteket for å avtale tidspunkt.
Spørsmål rettes til Sissel Hamre.

Nodeland

Nodeland bibliotek tar imot besøk av skoleklasser og tilbyr opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk. 
Kontakt: nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 902 54 924.

Vågsbygd

Vågsbygd bibliotek tar imot besøk av skoleklasser og tilbyr opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk.  
Kontakt: vagsbygd.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 911 49 638.

Tangvall

Tangvall bibliotek tar imot besøk av skoleklasser. 5.trinn og 8.trinn blir invitert spesielt. Andre klasser og SFO kan også komme på besøk. Det er ønskelig med beskjed på forhånd.  
Kontakt: tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no  

Lesestimulering

Vi tilbyr lesestimulering for elever på 2.–10. trinn i grunnskolene i kommunen. To barne- og ungdomsbibliotekarer besøker klassen etter avtale med læreren og presenterer bøker i en skoletime/klokketime. Bøkene velges ut på grunnlag av ønsker fra elevene og/eller informasjon fra lærer om leseferdigheter. Vi legger vekt på at det er leseopplevelsen som skal stå i sentrum og prioriterer å presentere skjønnlitteratur.

Kort presentasjon av opplegget

 • Læreren avtaler tidspunkt for besøket. 
 • Læreren motiverer elevene og får dem til å si noe om slags litteratur de ønsker å lese.
 • Læreren sender gjerne med egne kommentarer om elevenes leseferdigheter. 
 • Ut fra den informasjonen vi får, velger vi ut bøker til klassen, 15–18 titler, og tar gjerne med to til tre eksemplarer av hver bok. 
 • Elevene får en liste over bøkene. 
 • Bøkene lånes ut på ansvarlig lærers kort med 8 ukers lånetid. 
 • Vi presenterer alle bøkene vi har med. 
 • Elevene bør lese minst én bok hver. 
 • Lærerne kan selv bestemme hvor lang tid eller hvor mange skoletimer de vil bruke til å jobbe med bøkene. 
 • Elevene kan for eksempel skrive lesejournal eller bokomtaler, tegne ny forside, lese høyt for hverandre eller dramatisere.

Her kan du få tips til hva og hvordan du kan lese med barn:

Hovedbiblioteket

Vi tilbyr lesestimuleringsprosjekt i skolene. Kontakt else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no  

Nodeland

Vi tilbyr besøk og bokprat ute i skolen. Kontakt: nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 902 54 924. 

Vågsbygd

Vi kan besøke skolen for å snakke bøker om dere ønsker det. Kontakt: vagsbygd.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 911 49 638.

Barnehagebesøk

Hovedbiblioteket

Barnehager kan komme på besøk uten avtale.

Nodeland

Nodeland tar imot besøk av barnehager og tilbyr et enkelt opplegg. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk. Kontakt: nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 902 54 924.

Vågsbygd

Vågsbygd bibliotek tar imot besøk av barnehager og tilbyr opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk.
Kontakt: vagsbygd.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 911 49 638.

Tangvall

Tangvall bibliotek tar imot besøk av barnehager. Avtal tid på forhånd hvis dere ønsker et organisert besøk.
Tangvall bibliotek: tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no

Bokkasser

Biblioteket tilbyr utlån av bokkasser til skoler og barnehager i kommunen. Vi anbefaler at det bestilles i god tid, gjerne et par uker i forveien.

Lånetiden for skolelån er 8 uker. I sendingen ligger det liste med oversikt over lånte bøker og leveringsfrist. Bøkene blir registret på skolens navn med læreren som ansvarlig låner. Har ikke læreren «skolekort» fra før, oppretter vi et nytt kort. Dette kortet skal læreren beholde og det brukes senere ved personlig fremmøte i biblioteket når læreren skal låne til klassen sin. Når det bestilles via e-post, trenger vi ikke lånekortet.  

Erstatning av tapt eller ødelagt materiale skjer etter gjeldende satser.

Hovedbiblioteket

Alle skoler i Kristiansand kommune kan bestille bøker fra hovedbiblioteket. Det kan være bøker om spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver eller en samling med skjønnlitterære bøker. Ofte jobber flere skoler med samme emne og vi forsøker da å «dele rettferdig». Bestillingene effektueres i den rekkefølgen de kommer inn.  

 Skoleposten henter fra og leverer til hovedbiblioteket følgende dager:

 • Søgne og Songdalen: tirsdager. -  Må bestilles senest fredagen i uka før
 • Østsiden av byen: onsdager. -  Må bestilles senest mandag
 • Vestsiden av byen: torsdager.  -   Må bestilles senest tirsdag

Bøkene kan også hentes i barne- og ungdomsavdelingen etter avtale. Privatskoler må hente selv, da de ikke er med på skolepostordningen.

Bestillingen sendes på e-post til Kristiansand folkebibliotek.

Ved bestilling ønsker vi disse opplysningene:

 • Skolens navn
 • Lærerens navn
 • Klassetrinn
 • Antall elever i klassen
 • Informasjon om klassen lesenivå
 • Tema/emne
 • Antall bøker som ønskes
 • Om bøkene skal sendes med skoleposten eller hentes i avdelingen.

Husk at bøkene må pakkes forsvarlig og merkes tydelig med retur til biblioteket. Bruk kassene de ble levert i!

Skoleposten leverer og henter bøkene til/fra skolene. Skolene må selv bestille henting av retur senest mandager klokken 14. Melding sendes til e-postadressen: Arbeidsforberedende tjeneste.

Barnehagene får tilbud om lån av bokkasser to ganger i året (november/mai). I forkant sendes det ut et eget bestillingsskjema på epost til barnehagene. Kassene leveres og hentes av hovedbiblioteket etter avtale. Kontakt Hilde Irene Tveit  

Nodeland

Bokkasser kan bestilles ved å henvende seg direkte til biblioteket. Bøkene kjøres ut etter avtale. Bokkasser som allerede er lånt, hentes samtidig som nye kjøres ut. 
Kontakt: nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 902 54 924. 

Finsland

Bokkasser til skolen og barnehagen

Vi tilbyr bokkasser til skolen og barnehagen. 
Kontakt: finsland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 468 46 477.