Utstillingsplass

Vi tilbyr utstillingsplass til lag, foreninger og enkeltpersoner som har noe på hjertet. Våre utstillinger skal bidra til at biblioteket oppfyller biblioteklovens formålsparagraf, der allsidighet, aktualitet og kvalitet vektlegges. Vi ønsker å presentere et mangfold av utstillinger som kan speile livets ulike sider, gjerne med forgreninger mot litteratur, lokalhistorie og alt som skjer i lokalsamfunnet.
Praktiske opplysninger

Primærområdet for utstillinger på hovedbiblioteket er i bibliotekets hall/foajé, et synlig og attraktivt område som er godt besøkt. Vi har også enkelte lokalhistoriske utstillinger i tilknytting til vår lokalsamling i tredje etasje.

Hovedbiblioteket ligger i samme bygning som Kristiansand Kunsthall, og til sammen utgjør biblioteket og kunsthallen Kunsten og litteraturens hus. Det biblioteket har av kunstutstillinger, er i stor grad kuratert av Kristiansand Kunsthall.

Bibliotekene i Vågsbygd og på Tangvall har utstillingsområder sentralt plassert i lokalene. Også bibliotekene på Nodeland, Finsland, Hellemyr og Flekkerøy har plass til mindre utstillinger.

Hva slags vegger, bord eller montre som trengs til en utstilling, avtaler utstilleren på forhånd med utstillingsansvarlig på det aktuelle biblioteket. Det er den enkelte utstilleren som er ansvarlig for utstillingen dersom noe skulle gå i stykker eller bli borte.

Utstillinger har fri entré for publikum i bibliotekets åpningstid, men kan også være en del av et arrangement.

Utstillinger

  1. Utstillingene skal ikke være betjente.
  2. Folkebiblioteket har ikke salgsutstillinger. Publikum som ønsker å kjøpe noe av det som stilles ut, må kontakte eieren.
  3. Bibliotekets ledelse er ansvarlig for alt som vises av utstillinger på folkebiblioteket. Oversikt over kontaktpersonene finner du nedenfor.
  4. Utstillinger og stander må ikke krenke menneskerettighetene eller være rasistiske.
  5. Biblioteket skal gi lokale religiøse og politiske grupperinger og minoritetskulturer generelt lik mulighet til å få presentere seg.
  6. Det største utstillingsområdet på hovedbiblioteket ligger nær bibliotekets barneavdeling. Utstillingene eller standene må med sitt billedmateriale ikke virke spesielt skremmende eller provoserende på barn.
  7. Utstillingene skal i hovedsak være av informativ karakter, uten vekt på forkynnelse eller agitasjon.
  8. Utstillingene skal suppleres med bøker fra folkebiblioteket når det er naturlig. Når en utstillingen presenterer en religion, et livssyn eller et politisk syn, skal den suppleres med litteratur fra biblioteket som formidler et annet syn. Utstillingen skal da være organisert slik at de besøkende tydelig kan skille mellom utstillerens syn og ett eller flere alternative syn.
  9. Politiske saker bør dekkes gjennom temautstillinger der ulike forslag til løsninger i størst mulig grad blir presentert.
 

Stand og annen presentasjon

Biblioteksjefen kan for kortere tidsrom anvise plass for blant annet stander, innsamlingsaksjoner, medlemsvervinger og protestgrupper med navnelister. Slik aktivitet må imidlertid ikke dominere hallen eller begrense andre arrangementer og framkommeligheten. Politiske partier og religiøse organisasjoner kan ikke ha slik aktivitet på biblioteket.

Kommersielt salg skal ikke finne sted på biblioteket. Salg til humanitært arbeid, for eksempel salg av UNICEF-kort ved juletider og innsamling og salg til vennskapskommunene til Kristiansand, kan finne sted. Aktiviteten må imidlertid ikke bli for dominerende.

Reklamevirksomhet kan finne sted når reklamen har en informasjonsverdi for bibliotekets tjenester.

Privat næringsliv som ønsker å presentere en jubileumsutstilling, må betale leie.

Reklamemonter kan leies av det lokale næringslivet når produktene har naturlig tilknytting til bibliotekets tjenester. Eventuelle sponsorer kan få omtale på vår hjemmeside, men ikke reklame. Leiesatsen fastsettes av biblioteksjefen.

Kontaktpersoner
Hovedbiblioteket

Helge Dyrholm

E-post: helge.dyrholm@kristiansand.kommune.no

Telefon: 482 97 077

Vågsbygd og Hellemyr

Brita Fjermedal

E-post: brita.fjermedal@kristiansand.kommune.no

Telefon: 911 49 638

Tangvall

Margrete Loland

E-post: margrete.loland@kristiansand.kommune.no

Telefon: 994 82 148

Nodeland og Finsland

Ingunn Greibesland

E-post: ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Telefon: 902 54 924

Flekkerøy

Eva Axelsen Udland

E-post: eva.axelsen.udland@kristiansand.kommune.no

Telefon: 468 50 908

Sist oppdatert: 9 november, 2020