Informasjon om fjernlån for andre bibliotek

Kristiansand folkebibliotek - hovedbiblioteket, Vågsbygd og Tangvall - stiller det meste av sine samlinger til rådighet for fjernlån. Nye bøker har imidlertid en karens på tre måneder, og man kan ikke låne fra bydelsbibliotekene på Finsland, Flekkerøy og Hellemyr.

Vi avviser bestillinger der eksemplarene er utlånt eller savnet og der bestillende bibliotek ikke ber om reservering. Vi kan også avvise en bestilling på grunn av lang venteliste, at materialet er nytt, eller at vi vil bruke det i en utstilling. 

Midtstøl er vår transportør. De frakter materiale innenfor Agder og sorterer ut materiale som skal ut av Agder. Dette materialet blir hentet og distribuert av Norsk bibliotektransport.

Våre biblioteknumre

Hovedbiblioteket: 2100100
Vågsbygd: 2100113
Tangvall: 2101800
Nodeland: 2101700

Materiale på avveie og erstatning

Når materiale blir ødelagt eller tapt, vil vi sende faktura. Vi tar ikke imot erstatningseksemplar.

Når materiale kommer på avveie, meldes det avvik til transportøren. Eierbibliotek og bestillende/låntakende bibliotek avklarer først om materialet er mottatt uten å ha blitt registrert. Bibliotek i Agder registrerer avvik i skjemaet på denne siden.

Innenfor Agder er det eierbiblioteket som fakturerer Midtstøl. Der transporten går på tvers av fylker, blir bibliotekene enige om hvordan saken skal løses. Kristiansand folkebibliotek fakturerer tidligst tolv uker etter at avviket er registrert.

Faktura ved tapt eller ødelagt materiale

Når Kristiansand folkebibliotek står som låner (innlån), og materiale blir tapt eller ødelagt, må faktura sendes som EHF (elektronisk handelsformat). Organisasjonsnummer: 820 852 982. Oppgi ressursnummer 425000. Andre fakturaer, og fakturaer med mangelfull adresse, vil bli returnert.

Kontakt oss

E-post: fjernlan[at]kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 12 49 10 (sentralbord)