Lånereglement

Når du oppretter et lånekort hos oss, gir du samtidig ditt samtykke til disse reglene.

Hvem kan låne?

Alle som bor i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
 

Ditt lånekort
Lånekortet ditt er personlig. Det knyttes til ditt personnummer og kan brukes på alle folkebibliotek i Norge. Hvis du ikke har personnummer, vil lånekortet ditt kun være gyldig i Kristiansand kommune. Du kan også få lånekort hvis du representerer en institusjon, en skole eller en annen ikke-personlig enhet. Dette kortet vil også kun være gyldig i Kristiansand kommune.
Ditt første lånekort er gratis. Hvis du mister kortet ditt, koster det 50/25 kroner for voksne/barn for å få et nytt. 
Hvis du laster ned Bibliofil-appen og logger inn, kan du bruke telefonen din som bibliotekkort. 

Ditt ansvar 
Ta godt vare på kortet. Si fra til biblioteket hvis du mister det. 
Hold ditt navn, adresse og kontaktinformasjon oppdatert til enhver tid. 
Du er personlig ansvarlig for å holde lånefristene, og for å erstatte mistet eller ødelagt materiale. 
Foresatte er ansvarlig for bibliotekkort tilhørende lånere under 18 år. 

Lånetid og fornyelser 
Vanlig lånetid er 4 uker (28 dager) 
Noen unntak fins: 

  • Hurtiglån – 1 uke (7 dager) 

  • Tidsskrifter, CD, DVD, Blu-Ray og spill – 2 uker (14 dager) 

  • Språkkurs – 8 uker (56 dager) 

Dine lån kan fornyes opp til sin maksimale lånetid (4 ganger standard lånetid), så lenge ingen har lagt inn en reservering. 

Purregebyr 
Vi sender ut purregebyr hvis du går over lånetiden, etter disse satsene: 

  • 7. dag etter forfall: kr 30/15 voksne/barn og ungdom  

  • 21. dag etter forfall: kr 90/45 voksne/barn og ungdom.   

  • 35. dag etter forfall: varsel om erstatning sendes på e-post/SMS/brev.  

  • 49. dag etter opprinnelig forfall sendes det regning via Kristiansand kommune. Regningen må betales og biblioteket tar ikke tilbake det vi har sendt regning på.    

Hurtiglån (7 dagers lån) purres første dag etter forfall – 0 kr, deretter med en ukes mellomrom – 2.purring 30 kr og 3.purring 90 kr. Etter 15.dag sendes det regning. 

Tap eller skader  
Hvis du mister eller ødelegger noe du har lånt fra biblioteket, må dette erstattes.
Erstatningslista for voksne og barn: 

Lånt fra voksensamlinga

 

Lånt fra barne- og ungdomssamlinga

 

Bøker 

kr 400,- 

Bøker   

kr 200,- 

Tidsskrifter   

kr 100,- 

Tidsskrifter  

kr 50,- 

Lydbøker* 

kr 450,- 

Lydbøker* 

kr 225,- 

Spill til PlayStation,Xbox,Switch* 

kr 600,- 

Spill til Playstation,Xbox,Switch* 

kr 300,- 

Musikk- og filmplater* (CD,DVD,Blu-ray) 

kr 300,- 

Musikk- og filmplater*  
(CD,DVD,Blu-ray)  

kr 150,- 

Innlån (lånt inn fra andre bibliotek)  

kr 800,- 

Innlån (lånt inn fra andre bibliotek) 

kr 400,- 

Språkkurs CD-ROM* 

kr 500,- 

 

 

Språkkurs kombidokument* 

kr 1000,- 

 

 

Bøker fra Lokalsamlingen 

kr 1000,- 

 

 

* Ved tapt/ødelagt enkeltplate må hele dokumentet erstattes.

Du må betale kr 50,- dersom du leverer lydbok/DVD/spill uten cover.  

Erstatningssum for tapt/ ødelagt nettbrett "Hublet" kr 3000,-

Regler for bruk av datalaben