Kunsten og litteraturens hus

Kristiansand kunsthall og folkebiblioteket holder til under samme tak og samarbeider om kurs, utstillinger og arrangementer.

Kristiansand kunsthall, som tidligere het Christianssand Kunstforening, har vært samlokalisert med folkebiblioteket på Torvet siden bygget sto ferdig i 1979. Men det var ikke før i 2017 at biblioteket og kunsthallen bestemte seg for å fjerne alle sperringer mellom etasjene og gjøre alle fire etasjer åpne for publikum. Det betyr at du i dag kan besøke et hus som rommer både kunst og litteratur i form av utstillinger, samlinger og arrangementer.
Folkebiblioteket og kunsthallen samarbeider om en rekke ting. Synlig for publikum er for eksempel et nytt publikumsområde med sitteplasser og kunstbøker som har stått i 4. etasje siden 2018. Vi har også hatt to store gruppeutstillinger i hele huset hvor publikum har møtt kunst som vanligvis kun blir vist i kunsthallens lokaler. Dette vil det komme mer av.
I 2019 åpnet også et nytt verksteds- og formidlingslokale i 4. etasje som drives i samarbeid mellom bibliotek og kunsthall. Her drives blant annet åpne verksteder for unge mellom 15-25.

Det har blitt opprettet en manual med informasjon og ulike tips til innkjøp av Kunstnerboka. Denne manualen kan dere lese i sin helhet her.

Velkommen inn i Kunsten og litteraturens hus.