Tilgang til nasjonalbibliotekets samlinger

Nasjonalbibliotekets samlinger

Tilgang
Hjemmefra
Nasjonalbiblioteket har gjort svært mye tilgjengelig digitalt: bøker, aviser, fotografier, programmer fra tv og radio, musikk og mye mer.

Mange bøker utgitt før 2006, det være seg faglitteratur eller skjønnlitteratur, er fritt tilgjengelig i henhold til avtale med Kopinor. På bibliotekenes datamaskiner har du tilgang til disse og mange andre ressurser fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Dersom du ønsker tilgang på eget utstyr, kan du få utlevert eget brukernavn og passord i skranken. 

Her kan du lese mer om hvordan du kan få tilgang og om begresninger og muligheter.