Om

Tangvall biblioteket holder til i nye lyse lokaler i første etasje i det gamle Rådhuset i Søgne. Biblioteket er lokalisert sentralt på Tangvall med utsikt mot torget. Det er samlokalisert med innbyggertorget som vi deler skranke med. 

Biblioteket er meråpent hver dag, så har du signert kontrakt kan du bruke oss fra 7-22 hver dag i uken.