Arrangementsted

Trenger du et stort rom til et arrangement?

Leietakere må overholde bibliotekets smittevernregler ved egne arrangementer. (se dokument nederst på siden)

Kristiansand folkebibliotek leier ut arrangementsrommet i underetasjen på hovedbiblioteket til åpne arrangementer og til lukkede møter, kurs, seminarer og konferanser. Lag og organisasjoner, politiske partier, kulturaktører, offentlige virksomheter, firmaer og andre kan leie lokalet. Rommet leies ikke ut til selskaper og skal ikke være en arena for private sammenkomster.

Rommet befinner seg i underetasjen på biblioteket og har plass til opptil 90 personer.

Rommet egner seg ikke til konserter. Skal man ha musikk ved et arrangement, bør man ha med seg eget lydanlegg. Det er egne toaletter og et tekjøkken i tilknytning til arrangementsrommet.

Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi for bibliotekets tjenester. Man kan selge billetter eller kreve kursavgift ved arrangementer for voksne. Arrangementer for barn og ungdom skal være gratis. Kurs for barn og ungdom skal også primært være gratis.

Utleietakster for arrangementsrommet på hovedbiblioteket:


Type arrangement Takster
Arrangement inntil 5 timer  
Ideelle organisasjoner Leie kr 1500 per arrangement + reelle lønnsutgifter når arrangementet finner sted utover bibliotekets åpningstid
Andre Leie kr 3000 per arrangement + reelle lønnsutgifter når arrangementet finner sted utover bibliotekets åpningstid
Arrangement over 5 timer  
Ideelle organisasjoner Kr 200 per time
Andre Kr 400 per time
Lydanlegg – opplæring Kr 300 - lydanlegg kan ikke tas i bruk før slik opplæring er gitt

Reelle lønnsutgifter anslås til kr 500 per person per time. Tilstedeværelse ved eksterne arrangementer skal først og fremst ivareta sikkerhetsmessige behov. Hovedbibliotekets åpningstider er fra september til april kl. 10–19 mandag til torsdag, kl. 10–17 fredag, kl. 10–16 lørdag og kl. 12–16 søndag. Resten av året har ikke biblioteket søndagsåpent. Fra midten av juni og ut august stenger hovedbiblioteket kl. 17 alle hverdager. Utgifter til innleid lydtekniker, bevertning og markedsføring dekkes av den enkelte arrangør. Den enkelte arrangør har ansvar for å rigge lokalet og å rydde det etter avtale, og dessuten for å styre lyd og lys. Det kan inngås avtale om at biblioteket gjør riggejobben mot betaling.

Biblioteket har også arrangementer i egen regi og i samarbeid med andre.

Ønsker du å leie arrangementsrommet? Kontakt Maja Matsdotter Andreassen på e-post/telefon: maja.matsdotter.andreassen@kristiansand.kommune.no / 904 72 178.