Read Agder

av Benedicte T. Ranestad
27.04.23
Skolene og mange av barnehagene i Kristiansand er i gang med leseprosjektet Read Agder. I bydel sentrum har 4-5-åringene og 1.-2. trinn allerede startet, og de andre bydelene og elevene vil om kort tid følge etter.

Målet med prosjektet er blant annet å øke leseferdigheten hos barn og unge og bidra til at foreldre blir tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing.

Barna får utdelt lesebager til hjemlån fra skolen eller barnehagen. Organiseringen med lån og innlevering av bagene styres av den enkelte skolen/barnehagen.

Disse bagene inneholder bøker som er tilpasset barnas alder, og materiell til støtte for foreldrene (i arbeidet med lesing i hjemmet).

Besøk ditt nærmeste bibliotek og få tips til litteratur som kan passe for ditt barn.

Her er noen lesetips

For 4-5-åringer: https://readagder.no/bibliotek/boktips-4-5-ar/

For 1. klasse: https://readagder.no/bibliotek/boktips-1-klasse/

For 2. klasse: https://readagder.no/bibliotek/boktips-2-klasse/

Les mer om Read Agder her: https://readagder.no/