Kontrakt til meråpent bibliotek

Denne kontrakt gir deg tilgang til ubetjent bibliotek. Kontrakten kan du signere digitalt på Min side i Bibliofil eller ved å skrive ut og levere på hovedbiblioteket, Vågsbygd bibliotek eller Tangvall bibliotek.

KONTRAKT

Avtale om å bruke meråpent bibliotek mellom Kristiansand folkebibliotek

og ………………………………………………............................ (navn og fødselsdato)

BRUK BLOKKBOKSTAVER

  • Lånekortet og pinkoden er personlig og skal ikke benyttes av andre.
  • Jeg skal ikke slippe inn andre.
  • Aldersgrense er 15 år.
  • Biblioteket kan utestenge meg dersom jeg bryter reglene.
  • Ved hærverk er jeg økonomisk ansvarlig og forholdet kan anmeldes til politiet.
  • Opphold skjer på eget ansvar. Jeg skal ikke forlate personlige eiendeler uten tilsyn.

Jeg har lest informasjonen om tilbudet og godtar kontrakten.

Dato: ……………….  Signatur: ………………………………………………

Vårt felles bibliotek

Biblioteket er mitt og ditt, pass godt på det! Hold ro og orden. For mer informasjon, se ordensregler og lånereglement.

Hva er det meråpne biblioteket?

Dette er et bibliotek du kan bruke utenom den betjente åpningstiden. Tilbudet gjelder alle over 15 år. Er du mellom 15 og 18 år, må du ha med foresatt for aktivering av tilgangen i skranken. En foresatt må også signere elektronisk dersom du skal aktivere tilgang i Bibliofilappen. Barn kan bruke tilbudet i følge med voksne. Foresatte og institusjoner er ansvarlig for dem de tar med seg. I tillegg til hovedbiblioteket, er biblioteket i Vågsbygd og på Tangvall, meråpne.

Adgang og opphold

Du kommer inn ved å lese av lånekortet i kortleseren i inngangspartiet, og taste pinkode. Samtidig blir det tatt bilde av deg. Lokalene er videoovervåket for å ivareta alles sikkerhet. Når biblioteket stenger kl. 22.00 , kommer det beskjed over høyttaler, etterpå blir innbruddsalarmen aktivert.
På hvert meråpent bibliotek kan du finne et kart med rømningsveier tegnet inn, og brannutganger skal være tydelig merket. Orienter deg om dette før du oppholder deg hos oss. Ta med deg mobiltelefon slik at du kan ringe hvis du ikke kommer deg ut. Hvis brannalarmen blir utløst, vil heisene stoppe og åpne seg i 1. etasje på hovedbiblioteket.

Servicetilbud

Du kan låne og levere inn, hente reservert materiale, lese aviser, tidsskrifter m.m. og bruke leseplasser, grupperom, PC og internett, ta utskrift og kopiere mot kort- eller Vippsbetaling – eller rett og slett bare være her. Enkelte ting, slik som f.eks. bøker fra vårt magasin, kan derimot bare lånes i betjent åpningstid.

Lån og innlevering

Utlån og innlevering gjøres på automater. Følg instruksjonen på skjermen.

Reservert materiale

Når du får beskjed om å hente reservert materiale, får du samtidig et referansenummer. Bruk nummeret til å finne materialet på hylla for reservert materiale, og lån det på automaten.

 

Hovedbiblioteket Rådhusgt. 11 – selvbetjent inngang fra Torvet:

 

Meråpent

Betjent

Meråpent

Mandag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Tirsdag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Onsdag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Torsdag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Fredag

0700-1000

1000-1700

1700-2200

Lørdag

0700-1000

1000-1600

1600-2200

Søndag

0700-1200

1200-1600

1600-2200

Vi har andre betjente åpningstider om sommeren.
Hovedbiblioteket er betjent på søndagene fra 1.september til 1.mai.

 

Vågsbygd bibliotek, Kirsten Flagstadsvei 30/32, ved Vågsbygd senter:

 

Meråpent

Betjent

Meråpent

Mandag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Tirsdag

0700-1000

1000-1600

1600-2200

Onsdag

0700-1000

1000-1600

1600-2200

Torsdag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Fredag

0700-1000

1000-1600

1600-2200

Lørdag

0700-1100

1100-1600

1600-2200

Søndag

0700-2200

 

 

Vi har andre betjente åpningstider om sommeren.
For å benytte toalettet i meråpent tid, bruk nøkkelbrikke ved utgangen.

 

Tangvall bibliotek, Rådhusveien 1, Søgne - selvbetjent inngang mot Hølleveien:

 

Meråpent

Betjent

Meråpent

Mandag

0700-1000

1000-1700

1700-2200

Tirsdag

0700-1000

1000-1900

1900-2200

Onsdag

0700-1000

1000-1700

1700-2200

Torsdag

0700-1000

1000-1700

1700-2200

Fredag

0700-1000

1000-1530

1530-2200

Lørdag

0700-1000

1000-1500

1500-2200

Søndag

0700-2200

 

 

Vi har andre betjente åpningstider om sommeren.

 

Meråpent er normalt tilgjengelig i tidsrommet 07:00-22:00, men kan variere i helger, høytider og ferier. Se våre hjemmesider på krsbib.no for oppdaterte åpningstider.