Regler for å bruke datalaben

Følgende regler gjelder for bruk av utstyr på datalaben.
  • Ulovlig nedlastning og kopiering av programvare, filmer, musikk og annet opphavsrettslig materiale er strengt forbudt.
  • Installasjon av programvare er ikke tillatt. Forsøk på installasjon og endring av konfigurasjonen eller oppkobling på vårt utstyr kan føre til utestengelse fra datalaben.
  • Én person per PC. Hvis dere skal sitte sammen på en PC, må begge registreres i skranken.
  • Egne ørepropper eller hodetelefoner må brukes ved avspilling av lyd.
  • Telefonsamtaler utover to minutter skal foregå utenfor rommet. Samtalene skal ikke være til sjenanse for andre brukere. Ikke snakk med andre på høyttaler. Det er ikke tillatt med digitale videomøter.
  • Ta hensyn til andre brukere og deres behov for fred.
  • Mat er ikke tillatt inne på datalaben.
  • Rydd etter deg, og forlat stedet slik du selv vil finne det.