Lån fra andre bibliotek

Kristiansand folkebibliotek kan låne inn materiale som vi ikke eier selv. Vi kan bestille kopi/utskrift av artikler i trykte og elektroniske magasiner, tidsskrifter og bøker. Innlån er gratis for deg.

 

Du kan bestille i Bibsøk eller sende oss en melding i Bibliofil. Du kan også kontakte fjernlånsgruppen på e-post. Husk å oppgi lånernummeret ditt. For oppfølging av bestilt materiale kan du også ringe 38 12 49 10.

Vi låner inn materiale fra hele landet. Vi kan også, hvis det er viktig, låne inn fra andre land, primært Sverige, Danmark og Finland. Vi låner ikke inn pensum fra utlandet. Det tas forbehold om at eierbiblioteket har tillatelse til å skrive ut og dele materialet.

Vi oppfordrer studenter ved Universitetet i Agder til å låne på universitetet. Studenter som er bosatt i Kristiansand eller i en nabokommune, og som studerer ved en annen institusjon enn UiA, kan bestille via oss.

Dersom materialet er skjørt eller uhåndterlig, kan vi bestemme at det bare skal benyttes på biblioteket. Når eierbiblioteket ikke tillater hjemlån, venter vi med å bestille til du har bekreftet at du godtar å lese materialet på biblioteket.

Retur av materiale

Dersom du vil levere et innlån ved et annet bibliotek, må du gi tydelig beskjed om at dette biblioteket må kontakte oss. Dersom materialet blir sendt direkte til eierbiblioteket, vil lånet fortsatt være registrert på deg, og du risikerer å få purregebyr.

Materiale som du selv har lånt ved et annet bibliotek, kan du levere til oss. Vi vil returnere materialet til eierbiblioteket, men tar ikke ansvar dersom det kommer på avveie underveis eller blir ødelagt. Du kan ikke forvente å få kvittering på at materialet er levert hos oss.

Erstatning

Hvis innlånt materiale forsvinner eller blir ødelagt, må du betale 800 kroner. Vi godtar ikke erstatningseksemplar, og du vil ikke få pengene tilbake dersom materialet kommer til rette senere.