Bilde av Idunns logo

Idunn

Tilgang
Bare på biblioteket
På Idunn har du tilgang til tusenvis av fagtidsskrifter, fagartikler og bokkapitler innen en rekke fagområder. Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nettverk eller benytter deg av bibliotekets publikumsmaskiner.

Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og bøker med åpen tilgang (open access). Her har du tilgang til over 32 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nettverk eller benytter deg av bibliotekets publikumsmaskiner.