Logo av digital ressurs

Idunn

Tilgang
Bare på biblioteket
På Idunn har du tilgang til tusenvis av fagtidsskrifter, fagartikler og bokkapitler innen en rekke fagområder.

Idunn er Nordens ledende nettsted for forskningsbaserte tidsskrifter og bøker. Her har du tilgang til mer enn 40 000 kvalitessikrete tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Les når du er på biblioteket, tilkoblet vårt nettverk, eller lagre på egen enhet eller eget område for seinere bruk.