Fotoutstillingen i november viser et innovativt og høyteknologisk Litauen.

Utstilling i november: “Unseen Lithuania: the Future” / “Det ukjente Litauen: Fremtiden”

av Reidar Bjorvatn
02.11.21
[EN] Photographer Marius Jovaiša made in 2008 the album "Unseen Lithuania". It showed unique and magnificent motives of cities and nature in Lithuania. Now, in 2021, he shows a quite other side of the country. [NO] Fotograf Marius Jovaiša laget i 2008 albumet "Unseen Lithuania". Det inneholder unike og vakre motiver av byer og natur i Litauen. Nå viser han fram en ganske annen side av landet.

[EN] Photo exhibition showing the unknown side of Lithuania: technological and scientific achievements. This is shown from an artistic angle that makes it easy to admire both technological and artistic aspects of the exhibition.

[NO] Fotoutstilling som viser den ukjente siden til Litauen: teknologiske og vitenskaplige oppnåelser. Dette vises frem fra en kunstnerisk vinkel som gjør det enkelt å beundre både teknologiske og kunstneriske aspekter ved utstillingen.

Marius Jovaiša er en internasjonalt anerkjent litauisk fotograf og utgiver. Han er mest kjent for sitt fotoalbum “Unseen Lithuania” som ble utgitt i 2008. Albumet inneholder unike og vakre bilder av litauisk natur og byer. Etter 10 år har fotografen nå tatt opp igjen temaet om Litauen, men denne gang prøver han å vise enda mer av det “ukjente” landet: Det moderne Litauen med vekt på teknologiske og vitenskapelige oppdagelser.
I nesten et halvt år reiste fotografen til forskjellige litauiske laboratorier og møtte forskere, oppfinnere og oppstartsbedrifter. Jovaiša har satt seg som mål å vise det nye og avanserte Litauen, og han gjør dette på en ny og spennende måte. Bildene i det nye fotoalbumet presenterer felt som vitenskapelig forskning, industriell innovasjon, informasjonsteknologi, radioelektronikk, smart design, robotikk, lasere, optikk og bioteknologi.

Utstillingen er blitt til i samarbeid med Den Litauiske Forening i Agder og Litauens ambassade i Norge.