Knut Dørum, professor i historie, forteller om arven etter Praha-våren og studentopprør i 1968.

Om dette arrangementet

Tid
11:30 - 12:15
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Arven etter 1968

Vi er tilbake til 1968: vietnamkrig, romfartskappløp, krav om frihet og folkestyre i Praha og Paris. Martin Luther King jr. og Robert F. Kennedy myrdes. Alle disse hendelsene førte til et opprør som spredte seg over hele verden og skulle skape ettervirkninger inn i vår tid.

1968-erne er blitt fremstilt som en smule tullete personer som stod for grenseløs frihet, anarki og normoppløsning. Men i realiteten har de vunnet kampen om ideologien og politikken. Opprøret startet rundt 1960, fortsatte inn i 1970- og 80-årene og preger fortsatt samfunnsliv og tenkning over store deler av verden. Det har styrket minoriteters selvoppfatning, for eksempel etniske grupper og LGBTQ-bevegelsen, og gitt kraft til vår tids bevegelser som #metoo, «Klimabrølet» og #BlackLivesMatter. Kirken har etter hvert gått langt i å akseptere homofili. Den har blitt tolerant overfor andre trossamfunn, står for en liberal innvandringspolitikk og er opptatt av miljøvern. Det som har skjedd i kirken er et eksempel på at vi nesten ikke kan overvurdere hva 68-erne har hatt å si for samfunnet.

Knut Dørum, professor i historie ved UiA, er en av tre forfattere som nå gir ut boken «Arven etter 1968». Boken konsentrerer seg først og fremst om Norge, men også utviklingstrekkene i USA, Frankrike og Tyskland er grundig belyst.  Møt ham i denne ukes Fredagslunsj!