Arrangementssted

Trenger du et stort rom å ha et arrangement i?

Hovedbiblioteket i Kristiansand har et arrangementsrom i første kjelleretasje med 200 sitteplasser.

Kristiansand folkebibliotek leier ut arrangementsrommet til åpne arrangementer og til lukkede møter, kurs, seminarer og konferanser. Både lag- og organisasjoner, politiske partier, kulturaktører, offentlige virksomheter, firmaer og andre kan leie lokalet. Bibliotekets arrangementsrom vil ikke være en arena for private selskaper som fødselsdagsfeiring, bryllup og lignende, arrangementsrommet vil ikke fungere som et selskapslokale.
Rommet kan fylles med runde bord med stoler rundt, eller av stoler på rekke og rad. Arrangementsrommet er ikke et konsertlokale, men er et lokale bygget primært for tale. Skal man ha musikk, bør man ha med seg eget lydanlegg for musikk Det er egne toaletter og tekjøkken i tilknytting til arrangementsrommet.

Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi i forhold til bibliotekets tjenester. Det vil være anledning til å ta billettinntekter/kursavgift for arrangementer rettet mot voksne. Det vil ikke være anledning til å ta billettinntekter for arrangementer rettet mot barn og ungdom, og primært skal også kursing av barn og ungdom være gratis.

Utleietakster for det nye arrangementsrommet på hovedbiblioteket:

Type arrangementTakster
Arrangementer inntil 5 timer

–       Ideelle organisasjoner

 

–       Andre

 

Utover 5 timer

–       Ideelle organisasjoner

–       Andre

 

Lydanlegg – opplæring

 

 

Leie kr 1500 per arrangement + reelle lønnsutgifter når arrangement finner sted utover bibliotekets åpningstider

 

Leie kr 3000 per arrangement + reelle lønnsutgifter når arrangement finner sted utover bibliotekets åpningstider

 

 

Kr 200 pr time

Kr 400 pr time

 

 

Kr 300 Lydanlegg kan ikke tas i bruk før slik opplæring er blitt gitt.

Reelle lønnsutgifter anslås til kr 500 per person per time. Tilstedeværelse ved eksterne arrangementer skal først og fremst ivareta sikkerhetsmessige behov. Hovedbiblioteket er fra september til april åpent kl. 9 – 19 mandag til torsdag, kl. 9 – 17 fredag, kl. 9 – 15 lørdag og kl. 12 – 16 søndag. Resten av året har ikke biblioteket søndagsåpent. Fra midten av juni og ut august stenger biblioteket kl. 17 alle hverdager. Utgifter til innleid lydtekniker, bevertning og markedsføringskostnader dekkes av den enkelte arrangør. Den enkelte arrangør har ansvar for å rigge lokalet og å rydde det tilbake etter avtale, og for å styre lyd og lys. Det kan inngås avtale om at biblioteket gjør riggejobben mot betaling.

Biblioteket kjører også arrangementer i egen regi og i samarbeid med andre på arrangementsrommet.

Ønsker du å leie vårt arrangementsrom? Send en e-post til Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no eller ring Anne Kristin Undlien: mobil: 90870683

Translate »