Tips for lesesirkler

De tipsene du finner her er i utgangspunktet myntet på dere som ikke har vært med i en lesesirkel før. Dere som allerede er med i en sirkel kan forhåpentligvis likevel finne noe av interesse. Du finner råd om hvordan du kan starte en lesesirkel og hvordan den kan fungere.

 

Hvorfor starte en lesesirkel?

Hvis du ønsker noen å diskutere dine leseopplevelser med, kan en lesesirkel være et godt alternativ. Der møtes en gruppe lesere for å dele sine inntrykk av en felles utvalgt bok. Her er det rom for å utveksle tanker og inntrykk av bøkenes hovedpersoner, miljøskildringer, temaer og mye annet.

 

Hvordan finner du medlemmer til en lesesirkel?

Du kan naturligvis spørre venner, kolleger, familie og bekjente og du kan henge oppslag på biblioteket, nærbutikken eller arbeidsplassen din. Oppslaget bør inneholde info om tid og sted for det første møtet, hvilke emner som kan være aktuelle for sirkelen og kontaktopplysninger.

 

Hvor kan dere møtes?

Ofte møtes lesesirkler privat, på kaféer eller på biblioteket, men her setter bare fantasien grenser.

 

Et møte i lesesirkelen

Deltagerne i en lesesirkel finner snart en form som fungerer for dem. Men om dette er helt nytt for deg, kan du likevel ha nytte av noen tips. Århus kommunes biblioteker har laget en «dreiebok» som lederen av lesesirkelen eventuelt kan bruke. De har også laget en kort analysemodell som kan hjelpe dere gjennom bokpraten.

 

Forberedelser:

– Les hele eller de deler av boken dere har blitt enige om.

– Ta eventuelt enkelte notater underveis for å huske førsteinntrykkene dine.

– Den som leder møtet kan forberede en introduksjon av boken og noen innledende

spørsmål for å hjelpe diskusjonen i gang. Ansvaret for dette kan rullere.

– Finn bokanmeldelser og forfatterportrett. Ansvaret for dette kan også rullere.

 

Anmeldelser og forfatterportrett kan brukes som inspirasjon. Noen liker å lese anmeldelser og intervju med forfatteren før de selv leser boken, mens andre vil danne seg en mening om boken først.

 

Dreiebok for sirkellederen:

Hvordan får dere i gang en samtale om boken?

 • Start med en rask runde, hvor alle kan komme med sitt førsteinntrykk av boken.
 • Lederen kan deretter introdusere boken med et kort opplegg – f. eks med utgangspunkt i
  anmeldelser og et kort forfatterportrett.
 • Samtalen om boken går nå kanskje videre av seg selv. Hvis ikke, kan dere skjele til analysemodellen nedenfor.

 

Enkel analysemodell

Å analysere er å undersøke tekstens elementer i dybden. Dere kan se på fortelleren, romanpersonene, genren, eller hvordan teksten er skrevet. Hva dere velger, avhenger både av boken og hvordan dere leser den. Fokus kan variere fra leser til leser, og enhver tekst sees med forskjellige øyne og bakgrunn. At vi opplever bøker forskjellige er nettopp en av grunnene til at det er spennende å snakke sammen om leseopplevelser.

 

 • Hvilken type roman er det?
  historisk, fantasy, romantisk, krim, spøkelse, sosialrealisme
 • Handling
  Gi et kort referat med dine egne ord.
 • Analyse av tekstens problemer
  Reiser teksten noen problemstillinger? Løses de? Er de involverte personene klare over problemene? Eller er de kanskje skyld i dem?
 • Tid
  Hvor lang tid strekker handlingen seg over? Er handlingen kronologisk eller hopper den i tid?
 • Sted
  Hvor foregår handlingen? Hvordan beskrives stedene og omgivelsene?
 • Personkarakteristikk
  Hvem er hoved- og bipersoner? Alder, utseende, jobb, væremåte, holdninger, selvbilde? Hva er din oppfatning av personene?
 • Fortellervinkelen
  Fortelles det i jeg-form? Er det en allvitende forteller? Kan vi i så fall stole på ham eller er han ikke troverdig?
 • Tema
  Hva er det viktigste boken handler om? Og hva mer handler den også om?
 • Språklige virkemidler
  Er det noe særskilt med språket? Brukes språket til å skape en bestemt effekt? Brukes det f.eks. mange fremmedord, symboler eller ironi?
 • Fortolkning
  Å fortolke er å samle delene dere har analysert i noen overordnede strukturer. Ofte viser analysen at teksten er bygget rundt ett eller flere motsetningspar, eksempelvis: hat/kjærlighet, harmoni/ubalanse, kultur/natur. Kan dere med utgangspunkt i analysen finne motsetningspar som viser hvilken problematikk teksten kretser om?
 • Perspektivering?
  Ligner teksten noe annet du har lest? Kan teksten relateres til en litteraturhistorisk periode? Hvilke tanker setter boken i sving hos deg?

 

God leselyst!

 

 

Takk til Arendal bibliotek og Christin Bjerke ved Nordisk informasjonskontor Sør-Norge for lån av lesehefte.

 

 

 

Translate »