plakat til utstilling, rose, små armer og bein, to blodige hender

Utstilling: Dukkehjem av kunstnerkollektivet SPEKTRA

av Melina Berka
01.03.23
Utstillingen står på biblioteket i 1. etasje fra 08. til 30.03.2023.

Hva er likestilling? Verket består av en installasjon som våger å gi rom til forskjellige løsninger på dette. Installasjonen skal oppfordre til dialog med tematikken gjennom kunsten og skal ta opp i seg forskjellige tanker rundt likestilling. Det er rom for det politisk korrekte, ukorrekte, men også tankene til de som synes det er vanskelig å koble seg på denne tematikken. Vi vil forsøke å åpne opp et rom for ytring, lytting og refleksjon, som kan være med på å synliggjøre de utallige nyansene i en ofte polarisert debatt.

Om kunstnerne:
Tonje Sannes er scenekunstner og danser og utfordrer stadig ideen om dans og hva dans kan være. Hun utforsker ulike materialer og måter å skape sine verk - ofte i samarbeid med kunstnere fra andre felt. Flere av prosjektene befinner seg i skjæringspunktet mellom performance og installasjon. Kropp og bevegelse er likevel alltid tilstedeverende og nær knyttet opp mot både tema og materialbruk.
Anne May Fossnes er en konseptuell kunstner fra Arendal. Hun er opptatt av hvordan fysiske og metafysiske former i landskap forholder seg til hverandre. Hun har de siste årene jobbet med videokunst og utvidet sosialt engasjert kunst.
Begge kunstnerne er medlemmer av kunstnerkollektivet SPEKTRA som har sin base i Kristiansand. Kollektivet består av kunstnere fra scenekunst og visuell kunst og jobber i sjangeroverskridende prosjekter der det visuelle og det sceniske flettes sammen og skaper nye rom for installasjon og performance. Prosjektet er støttet av Kristiansand Kommune og Bergesenstiftelsen.

Trykk her for informasjon om utstillingsåpningen, 08.03.2023.