Det usynlege språket. Temautstilling om omsetjing og gjendikting
Ivar Aasen-tunet
Språket som ingen ser
Kvifor er det viktig å kunne lese verdslitteraturen på sitt eige morsmål? Kvifor les vi ikkje engelske bøker på engelsk? Og tenkjer vi over alt arbeidet som ligg bak ei omsetjing av eit litterært verk?
Slike spørsmål blei stilte under arbeidet med temautstillinga Det usynlege språket. Omsetjing vedrører mange, men er lett å oversjå. Vi har prøvt å sjå saka både frå publikum, omsetjaren og forfattarens side – til vidare refleksjon og undring.
No som før lét vi utsegnene frå andre tale for seg. Gjennom eit utval av det vi meiner er råkande og skilsetjande sitat, dessutan viktige foto og illustrasjonar, vonar vi at omsetjargjerninga kjem fram i lyset på ein ny måte.
– Ein omsetjar kan ikkje berre setje om orda slik at lesaren forstår dei, sa Tove Bakke i eit intervju med Norsk Tidend i 2007. Fordi personane i så stor grad blir skildra gjennom det dei seier, må effekten av språket vere den same i den norske omsetjinga som i den franske, seier ho vidare. Det er denne brubygginga mellom kulturar vi no stiller ut.
Utstillinga blei opna torsdag 25. juni under Dei nynorske festspela 2009. Det var forlagsdirektør Tove Lie i Det Norske Samlaget som stod for opninga, medan festspeldiktar Tove Bakke kåserte om då ho skulle omsetje alle delane av ein kalv frå fransk til norsk. Tom Roger Aadland spelte ein av Dylan-songane han har omsett til nynorsk.
Takk til gode hjelparar
Tove Bakke
Biblioteket ved Høgskulen i Volda
Ragnar Hovland
Antin Fougner Rydning, Universitetet i Oslo
Grafisk formgiving: Aina Griffin
Trykk: Colormaster Norge, Oslo

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close