Kristiansand folkebibliotek gjeninnfører gebyrer for sent levert materiale. Etter at vi stengte i mars og gikk over til takeaway-bibliotek, har vi både utsatt frister til alt som var utlånt og sendt purringer uten gebyrer. Nå som vi er i ordinær drift igjen, gjeninnfører vi våre gebyrsatser etter følgende purreintervaller slik det var før kororna:

  • 7. dag etter forfall: kr 30/15 voksne/barn og ungdom. Melding sendes på e-post/ SMS.
  • 21. dag etter forfall: kr 90/45 voksne/barn og ungdom. Melding sendes på e-post/SMS/brev
  • 35. dag etter forfall: varsel om erstatning av materiale sendes på e-post/SMS/brev
  • 49 dager etter opprinnelig forfall sendes det regning via Kredinor og lånekortet sperres. Regningen må betales og materiale kan ikke leveres.

Translate »