Elever fra 4.klasse på Finsland er glade for at både skolebiblioteket og folkebiblioteket nå åpnes opp.

Elever fra 4.klasse på Finsland er glade for at både skolebiblioteket og folkebiblioteket nå åpnes opp.

Finsland bibliotek åpner dørene igjen 06.05 2020 kl 16 – 19. Dette er det første biblioteket i Kristiansand som åpnes opp for offentligheten etter Koronastengingen 13. mars. Bibliotekar Line Anbakk Solli på Finsland bibliotek gleder seg til å ønske lånerne velkommen tilbake på biblioteket igjen!

Det vil imidlertid være noen restriksjoner de biblioteksbesøkende må ta hensyn til: Det vil kun være fire personersom slippe inn på biblioteket samtidig i startfasen. Unntak for denne regelen er familier som kommer i følge. Man må også vasker hendene med antibac før biblioteket tas i bruk. Og så er det viktig å holde nødvendig avstand til hverandre. Det vil være anledning til å vandre hyllelangs å låne med seg det man måtte ønske, men man bør ikke gjøre bibliotekbesøket lenger enn nødvendig nå i oppstarten, slik at flest mulig får tilgang til biblioteket.

De siste ukene har Finsland bibliotek, i likhet med de andre bibliotekene i Kristiansand, fungert som Takeawaybibliotek. Det vil være mulig å bruke Finsland som et Takeawaybibliotek fortsatt.

Åpningstidene på Finsland bibliotek blir de vanlige åpningstidene mandag kl 13 – 16 og onsdag kl 16 – 19.

Finsland bibliotek fungerer både som skolebibliotek og folkebibliotek. Skolen åpnet for 1. – 4. klassetrinn 27.04. Skolebiblioteket og folkebiblioteket holder ikke oppe samtidig. Det er utarbeidet egne renholdsrutiner og andre nødvendige tilpasninger i forbindelse med åpningen av biblioteket.

Vi håper på fortsatt god utvikling av Koronasituasjonen, og at vi da gradvis kan få åpnet opp flere av de minste bibliotekene våre.

Translate »