Ordnett er en online ordboktjeneste til nettbrett, mobil og datamaskin.

Ordnett

Tilgang
Bare på biblioteket
Ordnett er en online ordboktjeneste til nettbrett, mobil og datamaskin.

Ordnett er en online ordboktjeneste til nettbrett, mobil og datamaskin. Hos oss har du tilgang til fire språkpakker i Ordnett:

  • Norsk riksmålsordbok
  • Oxford-pakken
  • Fremmedspråk-pakken (Arabisk, italiensk, engelsk, fransk, tysk og spansk)
  • Engelsk-norsk/norsk-engelsk stor ordbok

Du må være tilkoplet bibliotekets nettverk for å kunne bruke disse språkpakkene.