Logo Telenor

Digital ordliste

Tilgang
Fri tilgang
Hva er kunstig intelligens? Hva er en "cookie"? Telenor gir deg korte forklaringer på disse og mange andre digitale uttrykk.

Ord og uttrykk om data og nett er blitt en del av dagligspråket. Men forstår vi alle sammen?