Atekst mediearkiv

Tilgang
Bare på biblioteket
Retriever er en artikkeldatabase for norske aviser, tilgjengelig fra alle våre datamaskiner.

Vi tilbyr tilgang til mediearkivet Atekst. Her har du tilgang til artikler fra rundt hundre norske aviser og tidsskrifter, både artikler fra rikspressen, regionale aviser, lokale aviser, tidsskrifter, fagpresse, nyhetsbyråer og pressemeldinger. Atekst er det største arkivet i Norden for nyhetssøk, faktaoppslag og research. Mange artikler blir vel å merke først tilgjengelig etter syv dager.

Tilgangen gjelder kun fra våre datamaskiner, men du kan ta utskrift av artikler og dele via e-post.

Stikkord