datasikkerhet1

Datasikkerhet

Bøker om data og Internett generelt har ofte tendens til å henvende seg til IT-kyndige lesere. Det er ikke tilfelle med «Datasikkerhet». Det som er bra med denne boka er at den passer for datakyndige folk, private personer, arbeidstakere, studenter – alle! Boka kan sant nok fort oppfattes som mer teknisk for lesere uten stor IT-kunnskap, men samtidig er den skrevet på et forståelig språk. Det er to trekk som preger boka: det ene er at den omhandler en veldig viktig samfunnsutfordring – sikkerhet på nett. Det andre er at den er skrevet på et forståelig språk med henvisning til konkrete og hverdagslige eksempler.

Frykt for tap av viktige filer og dokumenter eksisterer hos alle databrukere. Ofte veier arbeid en har lagt i datamaskinen med ulike typer dokumenter og innhold på maskinen mer enn selve verdien på maskinvaren. I dag er vi mer utsatt for bedrageri og ID-tyveri på nett enn noensinne før. Tidligere var faren for virusangrep størst med tanke på å åpne infiserte vedlegg i ukjent e-post, samt å åpne en infisert installasjonspakke eller fil ved bruk av flyttbare lagringsmedier som minnepenn eller DVD. I dag handler det mer om å kjenne til svindelmetoder og kunne beskytte seg mot dem. Det henger sammen med at vi handler på nett, oppretter profiler på sosiale nettsamfunn, kommuniserer på e-post, chat, SMS med banker og forskjellige nettsteder og produktleverandører. På lik linje med at brukeratferd i den digitale verden endrer seg, endrer datakriminelle sine metoder å lure andre på – og det med hovedmål i å sikre seg økonomisk gevinst. Boka tar for seg kategorier som sosiale medier, mobile enheter, e-post, netthandel m.m., og viser eksempler med gode skjermbilder og tegninger. Selv om bokas språk er enkelt henvender den seg også til dem som oppfatter sine datakunnskaper som nokså gode. Boka har egne små seksjoner for datanerder, og ofte er det trukket paralleller til bedriftssituasjoner.

Føler du at du, eller andre du kjenner, ofte surrer seg i vanskelige datasituasjoner kan boka gi svar på mye du ikke visste om forskjellige svindelrutiner tidligere. Tross alt handler boka om å forstå hva datakriminalitet går ut på, og hvilke muligheter man har for å beskytte seg. Dens hensikt er ikke å skremme deg som leser, men å bevisstgjøre deg slik at du ikke blir neste offer.

Vil du låne Datasikkerhet

Anbefalt av Adnan Agic

Translate »