Reglement for utstillinger i biblioteket

Generelle retningslinjer 1. Utstillingene / standene må ikke krenke menneskerettighetene eller være rasistiske. 2. Biblioteket skal gi lokale religiøse/politiske grupperinger, og minoritetskulturer generelt, lik mulighet til å få presentere seg. 3. Det største...
Translate »