Jan Arild Snoen kommer til Fredagslunsj for å utdype hvorfor han mener en ny kald krig er under utvikling.

Om dette arrangementet

Tid
11:30 - 12:15
Pris
Gratis, men billett må reserveres på Hoopla.
Bibliotek
Målgruppe
Delta på hendelsen

Jan Arild Snoen: «Den nye kalde krigen – USA mot Kina»

Samfunnsdebattant og journalist Jan Arild Snoen hevder i sin nye bok at vi er i begynnelsen av en ny kald krig.

Kina står stadig sterkere frem som en supermakt. Landet utfordrer USAs dominerende stilling i verden. Lenge kunne man håpe på at den økonomiske fremgangen skulle lede Kina i en liberal retning. I stedet ser vi et sterkere og mer selvhevdende Kina med økende konflikter til Vesten, ikke minst i handelspolitikken. Også regimets stadig mer autoritære fremferd mot uigurene og i Hongkong har bidratt til forverring av forholdet. Nabolandene i Sør-Kina-havet opplever et Kina som tar seg til rette. Trusselen mot Taiwan øker. Det er konturene av en ny kald krig, mener Snoen.

Selv om Kinas makt vokser, er det på ingen måte gitt at landet etter hvert kan måle seg med USA. USA har allierte verden rundt. Kina har svært få.

Landet står også foran store utfordringer på hjemmebane. Arbeidsstyrken krymper samtidig som antallet eldre eksploderer. Kina har bygd opp en enorm gjeld, spesielt i eiendomssektoren, som gjør økonomien sårbar. Snoen setter stormaktskonflikten inn i en historisk og geopolitisk sammenheng.

Jan Arild Snoen (f. 1964) er samfunnsdebattant, forfatter og spaltist i blant annet Aftenposten og Minerva.

Her kan du hente gratis billett: https://krsbib.hoopla.no/sales/1488342550