Arrangementsted

På grunn av Korona-situasjonen leier vi for tida ikke ut arrangementsrommet. Leietakere må overholde de smittevernsreglene som vi praktiserer ved egne arrangementer.

Trenger du et stort rom til et arrangement?

Kristiansand folkebibliotek leier ut arrangementsrommet til åpne arrangementer og til lukkede møter, kurs, seminarer og konferanser. Lag- og organisasjoner, politiske partier, kulturaktører, offentlige virksomheter, firmaer og andre kan leie lokalet. Rommet fungerer ikke til selskaper og skal ikke være en arena for private sammenkomster.

Rommet befinner seg i underetasjen og har 200 sitteplasser når man setter stolene på rekke. Man kan alternativt sette ut runde bord med stoler rundt.

Rommet egner seg ikke til konsert. Skal man ha musikk, bør man ha med seg eget lydanlegg for musikk. Det er egne toaletter og et tekjøkken i tilknytting til arrangementsrommet.

Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi for bibliotekets tjenester. Man kan selge billetter eller ha kursavgift for arrangementer myntet på voksne. Arrangementer for barn og ungdom skal være gratis. Kurs for disse aldersgruppene skal også primært være gratis.

Utleietakster for det nye arrangementsrommet på hovedbiblioteket:

Type arrangementTakster
Arrangement inntil 5 timer
Ideelle organisasjonerLeie kr 1500 per arrangement + reelle lønnsutgifter når arrangement finner sted utover bibliotekets åpningstider
AndreLeie kr 3000 per arrangement + reelle lønnsutgifter når arrangement finner sted utover bibliotekets åpningstider
Utover 5 timer
Ideelle organisasjonerKr 200 per time
AndreKr 400 per time
Lydanlegg – opplæringKr 300 Lydanlegg kan ikke tas i bruk før slik opplæring er gitt

Reelle lønnsutgifter anslås til kr 500 per person per time. Tilstedeværelse ved eksterne arrangementer skal først og fremst ivareta sikkerhetsmessige behov. Hovedbiblioteket er fra september til april åpent 10-19 mandag til torsdag, 10-17 fredag, 10-16 lørdag og 12-16 søndag. Resten av året har ikke biblioteket søndagsåpent. Fra midten av juni og ut august stenger hovedbiblioteket 17 alle hverdager. Utgifter til innleid lydtekniker, bevertning og markedsføringskostnader dekkes av den enkelte arrangør. Den enkelte arrangør har ansvar for å rigge lokalet og å rydde det etter avtale, og for å styre lyd og lys. Det kan inngås avtale om at biblioteket gjør riggejobben mot betaling.

Biblioteket har også arrangementer i egen regi og i samarbeid med andre

Ønsker du å leie arrangementsrommet? Kontakt Anne Kristin Undlien på e-post / telefon: anne.kristin.undlien@kristiansand.kommune.no / 90 87 06 83

Sist oppdatert: 15 mars, 2021