For skoler og barnehager

På grunn av covid-19 tar vi ikke i mot klassebesøk inntil videre.

Kristiansand folkebibliotek samarbeider med kommunens skoler og barnehager, og har flere populære tilbud. Noen av tilbudene vi vanligvis tilbyr er blant annet klassebesøk og levering av bokkasser til skoler og barnehager. Tilbudene kan variere fra filial til filial.

Klassebesøk

Vi setter stor pris på klassebesøk og barnehager. På grunn av smittevern tar vi inntil videre imot grupper på maks 10 barnehagebarn og 15 elever. Dette er vårt vanlig tilbud som kommer i gang igjen etter Covid 19:

Hovedbiblioteket
Lærer må i god tid kontakte barne- og ungdomsavdelingen på hovedbiblioteket for å avtale tid for besøk. (Telefon 38 04 11 95). Spontane besøk er også flott, men da kan vi ikke tilby informasjon og omvisning.

Vi ønsker at klassen er hos oss i cirka to skoletimer. Før omvisningen i avdelingene, har vi en kort orientering om biblioteket om blant annet hva og hvor lenge man kan låne og hvordan man låner. Resten av tiden disponerer elevene til å finne bøker, spørre bibliotekaren om tips og hjelp, bli kjent i avdelingen, lese og låne bøker. Lærerne gir beskjed om når besøket er slutt.

For skoler som ikke er en del av Kristiansand kommune, har vi følgende rutine:
Læreren må i god tid før klassebesøket hente innskrivningskort i barneavdelingen. Elevenes foresatte fyller ut kortet, og læreren leverer dem tilbake til hovedbiblioteket. Det må skje senest to dager før besøket. Lånekortene vil da være klare når klassene kommer.
Spørsmål om klassebesøk rettes til Hilde Irene Tveit.
hilde.irene.tveit@kristiansand.kommune.no

Klasser eller grupper av voksne studerende kan få omvisning og orientering i voksenavdelingen. Kontakt biblioteket for å avtale tidspunkt.
Spørsmål rettes til Sissel Hamre.
Sissel.Hamre@kristiansand.kommune.no

Lesestimulering

Vi tilbyr lesestimulering for grunnskolene i kommunen, fra 2. – 10. klassetrinn. To barne- og ungdomsbibliotekarer besøker klassen etter avtale med lærer og presenterer bøker for klassen i to skoletimer. Det er brev fra elevene som bestemmer hvilke bøker som velges. Vi legger vekt på at det er leseopplevelsen som skal stå i fokus.

Her er en kort presentasjon av opplegget:

Spørsmål rettes til
Else Marie Nesse
else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no

Nodeland:

Vi tar imot klasser på besøk. Vi tilbyr også opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk, på telefon 90254924 eller epost nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Ingunn Greibesland

Vi tilbyr også klassebesøk i skolen. Vi kan komme og snakke om bøker om dere ønsker det. Kontakt oss for informasjon.
Kontaktperson: Ingunn Greibesland
ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Vågsbygd:

Vi tar imot klasser på besøk. Vi tilbyr også opplegg etter ønske. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk, på telefon 911 49 638 eller epost julie.keim@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Julie Keim

Vi tilbyr også klassebesøk i skolen. Vi kan komme og snakke om bøker om dere ønsker det. Kontakt oss for informasjon.
Kontaktperson: Julie Keim
julie.keim@kristiansand.kommune.no

Tangvall:

Vi tar imot skoleklasse på besøk. Vi tilbyr opplegg etter ønske. Kontakt oss for ønsker om spesielle tema så hjelper vi til så godt det lar seg gjøre. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk, på telefon 9779 90 318 eller epost tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Merete Riekels Kvennvollen

Barnehagebesøk:

Nodeland:

Vi tar imot barnehager på besøk. Vi tilbyr også et enkelt opplegg. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk, på telefon 90254924 eller epost nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no.

Vi kan også komme til barnehagen og snakke om bøker. Kontaktperson: Ingunn Greibesland.

Vågsbygd:

Vi tar imot barnehager på besøk. Vi tilbyr også et enkelt opplegg. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk, på telefon 911 49 638 eller epost julie.keim@kristiansand.kommune.no.

Vi kan også komme til barnehagen og snakke om bøker. Kontaktperson: Julie Keim.

Tangvall:

Vi tar imot barnehager på besøk. Vi tilbyr opplegg etter ønske. Kontakt oss for ønsker om spesielle tema så hjelper vi til så godt det lar seg gjøre. Avtal tid på forhånd om dere ønsker et organisert besøk, på telefon 9779 90 318 eller epost tangvall.bibliotek@kristiansand.kommune.no. Kontaktperson: Merete Riekels Kvennvollen

Bokkasser:

Biblioteket tilbyr utlån av bokkasser til alle skoler og barnehager i kommunen. Vi anbefaler å bestille i god tid.

Hovedbiblioteket:
Alle skoler i Kristiansand kommune kan bestille bøker fra hovedbiblioteket! Det kan være alt fra spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver, eller en samling med skjønnlitterære bøker. Husk å bestille i god tid (et par uker før). Av og til jobber flere skoler med samme emne, og vi forsøker å «dele rettferdig». Men bestillingene effektueres i den rekkefølgen de kommer inn. Bøkene blir ferdig registrert og pakket på hovedbiblioteket.

Skoleposten henter og distribuerer bøkene ut til skolene:

For å få levert bøker samme uke, må vi ha bestillingen hos oss i god tid.
Frister:

Bøkene kan også hentes i barne- og ungdomsavdelingen etter avtale.
Lånetiden er 8 uker. I forsendelsen ligger liste med oversikt over lånte bøker og når de skal leveres. Bøkene blir registrert på skolens navn med læreren som ansvarlig låner. Har ikke lærer et «skolekort» fra før, oppretter vi et ved bestilling av bøkene. Dette kortet skal læreren beholde, og det brukes senere ved personlig fremmøte i biblioteket når vedkommende skal låne selv til klassen sin. Ved telefonbestilling finner vi frem lånenummeret.

Bestillingen gjøres til Kristiansand.Folkebibliotek@kristiansand.kommune.no.
Ved bestilling ønsker vi opplysninger om:

Det er viktig å huske at ved retur av bøkene må de pakkes forsvarlig (bruk kassene bøkene ble levert i, og ikke bruk ødelagte plastposer o.l.) og merkes godt med mottakers navn. Retur må avtales med Janet Lilledrange: janet.lilledrange@kristiansand.kommune.no
Erstatning av materiale etter gjeldende satser.

Nodeland:

Bokkasser barnehager:

Kontakt biblioteket på epost nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 90254924 for bestilling. Biblioteket sender jevnlig ut påminnelse om tilbudet, og det er mulig å bestille direkte hos bibliotekets ansatte. Bøkene kjøres ut etter avtale. Bokkasser som allerede er lånt hentes samtidig. Kontaktperson: Ingunn Greibesland
ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Bokkasser skoler:

Kontakt biblioteket på epost nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no eller 90254924 for bestilling. Biblioteket sender jevnlig ut påminnelse til skolebibliotekarene om tilbudet, og det er mulig å bestille direkte hos bibliotekets ansatte. Bøkene kjøres ut etter avtale, og settes i skolens bibliotek. Bokkasser som allerede er lånt hentes samtidig der. Kontaktperson: Ingunn Greibesland.
ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Finsland:

Bokkasser til skolen:

Kontakt biblioteket ved Line Anbakk Solli for bestilling av bokkasser til klassen. Telefon 46846477.

Bokkasser til barnehagen:

Vi tilbyr bokkasser til barnehagen. Biblioteket sender jevnlig ut påminnelse om tilbudet.

Kontakt biblioteket på telefon 46846477 eller epost finsland.bibliotek@kristiansand.kommune.no.
Man kan også kontakte Nodeland bibliotek på epost: nodeland.bibliotek@kristiansand.kommune.no.
Kontaktperson: Line Anbakk Solli
line.anbakk.solli@kristiansand.kommune.no

Sist oppdatert: 19 januar, 2021