Bli låner

Hvem kan få lånekort?

Alle over skolepliktig alder (6 år) kan få eget lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Lånekortet er gratis.

Du kan selv registrere deg som låner hos oss hvis ikke du har kort hos oss fra før: Bli låner.  Har du glemt PIN-koden/ passord, kan du få ny her – Glemt PIN/ passord. Hvis du har nasjonalt lånekort utstedt av et annet bibliotek i Norge, kan du logge deg inn med det også. Du kan bestille materiale, men må vise legitimasjon første gang du bruker kortet hos oss. Logg inn her.

Velkommen som låner hos Kristiansand folkebibliotek.

PIN-kode

Lånenummer finner du på lånekortet.

Vi har lagt inn PIN-kode på alle lånere. Denne var i mange år satt til lånerens fødselsdato (ddmm, eks. 1206) som standardformat. Etter overgang til Bibliofil, nytt biblioteksystem 3.9.2018, og i tråd med Personvernloven, får alle nye lånere tilfeldige PIN tilsendt på SMS/ mail. Denne bytter du selv på Mine sider, men ikke til enkle formater som like sifre, fødselsdato, 1234…. PIN-kode gjelder kun på selvbtejeningsautomatene. For å logge seg inn på Mine sider må du bruke passord. Den setter du opp selv på Mine sider.

For instutusjonslånere (skoler, barnehager, foreninger) er det andre PIN-koder som gjelder. Dette får du oppgitt i skranken når kortet opprettes.

Hvis du vil, kan du endre PIN-koden. Logg inn i Min side

Ordensregler

Alle som besøker Kristiansand folkebibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

Erstatning av tapt materiale

Hvis du mister eller ødelegger noe du har lånt fra biblioteket, må dette erstattes.

Voksen:

Bøker kr 400,-

Tidsskrifter kr 100,-

Lydbøker* kr 450,-

Bøker fra Lokalsamlingen, Kristiansands samling kr 1000,-

Musikk CD kr 300,-

Film kr 300,-

Spill konsoll, Playstation 4 kr 600,-

Språkkurs , CD-ROM kr 500,-

Språkkurs komb.dokument kr 1000,-

Innlånt materiale (materiale lånt inn fra andre bibliotek) kr 800,-

Barn/Ungdom:

Bøker kr 200,-

Tidsskrifter kr 50,-

Tegneserier kr 200,-

Billedbøker kr 200,-

Lydbøker* kr 250,-

CD-ROM kr 250,-

Musikk CD kr 150,-

Film kr 150,-

Spill til konsoll, Playstation og Xbox kr 600,-

* Ved tapt/ødelagt enkeltplate må hele lydboka/språkkurset erstattes. Låner må betale kr 50,- dersom det leveres lydbok/ DVD/ spill uten cover.

Filmer lånt ved biblioteket er kun til privat bruk. Aldersgrense for lån av filmer følger filmens anbefalte aldersgrense. Filer, CD-plater og spill avspilles på eget ansvar.

Nasjonalt lånekort i skolen

Elever i Kristiansandsskolen får nasjonalt lånekort ved skolestart. Kortet kan brukes både i skole- og folkebiblioteket, og andre bibliotek i Norge. For at elever får dette kortet må foresatte gi samtykke når skolen spør om dette. Det er skolebibliotekene som primært står for tilbud om nasjonalt kort i Kristiansand.

Kristiansand folkebibliotek bruker Bibliofil, felles system for skole- og folkebiblioteket. Hva betyr dette for deg som elev eller foresatt?

Vi oppfordrer alle foresatte om å logge seg inn med barnas lånekortnummer og PIN i Bibliofil-appen til folkebiblioteket og også til egen skole. Appen er gratis og lastes ned til iOS og Android-enheter. Skolebiblioteket informerer elevene hvilken PIN som brukes, og den gjelder også folkebiblioteket. Endrer du PIN for ditt barn, endrer du det både for folke- og skolebibliotek. Vi anbefaler at barn forholder seg til PIN-koder satt av skolebiblioteket. PIN-koden gjelder innlogging ved utlån på skolenes utlånsstasjoner, og i folkebibliotekene. Er eleven nasjonal låner, vil den kunne logge seg inn med lånekortnummer og PIN-kode på folkebibliotekets Bibliofil-app/ Min side. Deretter kan det velges at PIN gjelder for alle innlogginger videre. Det kan også velges et selvvalgt passord om ønskelig. Disse innstillingene gjør låner selv i Min side i Bibliofil-app’en.

Med Bibliofil er det flere muligheter til å velge kommunikasjonsformen med biblioteket. Det gjelder forhåndsvarsel, purringer, elektroniske kvitteringer m.m. Dette kan settes opp både på e-post eller SMS dersom mobilnummer registreres. Vi oppfordrer alle foresatte til å registre sine e-postadresser og/ eller mobilnummer for å få disse varslene for materiale barna låner. For å motta varsler, betale gebyrer, fornye og reservere på vegne av barn, kan den foresattes konto kobles sammen med barnets ved hjelp av Familiemappa i Bibliofil.

Slik gjør du som foresatt:

Vi viser til våre gebyrsatser og purrerutiner i vårt lånereglement.

Når en elev mister kort kan skolebiblioteket bestille nytt kort gratis fra folkebiblioteket. Nytt kort kan også fås ved fremmøte på folkebiblioteket. For kort nr. 3 og videre koster det 25 kr.

Har barnet ditt begynt på skolen midt i skoleåret i Kristiansand, kan du forehåndsregistrere barnet ditt her: https://krsbib.bib.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner (krsbib.no – Bli låner). Deretter kan barn sammen med den foresatte komme til hovedbiblioteket eller Vågsbygd bibliotek, for å få lånekort. Kortet barnet får ved å registrere barnets personnr. er nasjonalt lånekort, og kan brukes ved skolen og andre bibliotek i Norge. Skolene som tilbyr bruk av nasjonalt lånekort utstedt i folkebiblioteket er kommunale grunnskoler.

Digitalt nasjonalt lånekort

Har du ikke nasjonalt lånekort fra før av, kan du nå opprette digitalt kort hjemmefra.

Her er skjema for registrering

Du må bekrefte din identitet via ID-porten etter at du har registrert deg, for eksempel med din BankID.

Sist oppdatert: 10 november, 2020