Utstillingsplass

Vi tilbyr utstillingsplass til lag, foreninger og enkeltpersoner som har noe på hjertet.

Våre utstillinger skal bidra til at biblioteket oppfyller biblioteklovens formålsparagraf der allsidighet, aktualitet og kvalitet vektlegges. Vi ønsker å presentere et mangfold av utstillinger som kan speile livets mange sider, gjerne med forgreninger mot litteratur, lokalhistorie og alt som skjer i lokalsamfunnet.

Praktiske opplysninger

Primærområdet for utstillinger på hovedbiblioteket er i bibliotekets hall/foajé, et synlig og attraktivt område som er godt besøkt. Vi har også enkelte lokalhistoriske utstillinger i tilknytting til vår lokalsamling i andre etasje.

Hovedbiblioteket ligger i samme bygning som Kristiansand Kunsthall og utgjør til sammen Kunsten og litteraturens hus. Det biblioteket har av kunstutstillinger vil i stor grad være kuratert av Kristiansand Kunsthall.

Bibliotekene i Vågsbygd og på Tangvall har utstillingsområde sentralt plassert i lokalet. Det er også plass til mindre utstillinger på Nodeland, Finsland, Hellemyr og Flekkerøy.

Hva slags vegger, bord eller montre man trenger til hver enkelt utstilling avtales på forhånd med utstillingsansvarlig på det aktuelle bibliotek. Det er den enkelte utstiller som er ansvarlig for utstillingen dersom noe skulle gå i stykker eller bli borte.

Utstillinger har fri entré for publikum i bibliotekets åpningstid, men kan også være en del av et arrangement.

Utstillinger

  1. Utstillingene skal ikke være betjent.
  2. Folkebiblioteket har ikke salgsutstillinger. Publikum som ønsker å kjøpe, må kontakte eier.
  3. Bibliotekets ledelse er ansvarlig for alt som vises av utstillinger på folkebiblioteket. (Se “Kontaktpersoner” nedenfor).
  4. Utstillinger og stand må ikke krenke menneskerettighetene eller være rasistiske.
  5. Biblioteket skal gi lokale religiøse og politiske grupperinger, og minoritetskulturer generelt, lik mulighet til å få presentere seg.
  6. Det største utstillingsområdet på hovedbiblioteket ligger nær bibliotekets barneavdeling. Utstillingene eller standene må med sitt billedmateriale ikke virke spesielt skremmende eller provoserende på barn.
  7. Utstillingene skal i hovedsak være av informativ karakter, uten vekt på forkynnelse eller agitasjon.
  8. Utstillingene skal suppleres med bøker fra folkebiblioteket når det er naturlig. Når utstillingen presenterer en bestemt religion, et livssyn eller et politisk syn, skal den suppleres med litteratur fra biblioteket som formidler et annet syn. Utstillingen skal da være organisert slik at de besøkende tydelig kan skille mellom utstillers syn og det eller de alternative syn.
  9. Politiske saker bør dekkes gjennom temautstillinger der ulike forslag til løsninger i størst mulig grad blir presentert.
 

Stand og annen presentasjon

Biblioteksjefen kan for kortere tidsrom anvise plass for eksempelvis stand, innsamlingsaksjoner, medlemsverving og protestgrupper med navnelister. Politiske partier og religiøse organisasjoner kan ikke ha slik aktivitet på biblioteket. Virksomheten må ikke dominere hallen eller begrense andre arrangementer og framkommeligheten.

Kommersielt salg skal ikke finne sted på biblioteket. Salg til humanitært arbeid, for eksempel salg av UNICEF-kort ved juletider, innsamling og salg til vennskapskommunene til Kristiansand, kan finne sted. Denne virksomhet må ikke bli for dominerende.

Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi for bibliotekets tjenester.

Privat næringsliv som ønsker å presentere en jubileumsutstilling, må betale leie.

Reklamemonter kan leies av det lokale næringsliv når produktene har naturlig tilknytting til bibliotekets tjenester. Eventuelle sponsorer kan få omtale på vår hjemmeside, men ikke reklame. Leiesatsen fastsettes av biblioteksjefen.

Kontaktpersoner
Hovedbiblioteket

Helge Dyrholm

E-post: helge.dyrholm@kristiansand.kommune.no

Mobil: 48 29 70 77

Vågsbygd og Hellemyr

Brita Fjermedal

E-post: brita.fjermedal@kristiansand.kommune.no

Telefon: 38 04 11 93

Tangvall

Merete Rimestad Riekeles

E-post: Merete.Rimestad.Riekeles@kristiansand.kommune.no

Telefon: 38 12 49 16

Nodeland og Finsland

Ingunn Greibesland

E-post: ingunn.greibesland@kristiansand.kommune.no

Telefon: 38 18 37 42

Flekkerøy

Eva Axelsen Udland

E-post: eva.axelsen.udland@kristiansand.kommune.no

Telefon: 38 12 25 90

Sist oppdatert: 9 november, 2020