Boken kommer

Kan du ikke komme til biblioteket, kan bøkene komme til deg.

Biblioteket har et tilbud til alle kommunens innbyggere, også dem som av helsemessige årsaker ikke kan oppsøke biblioteket selv. Boken kommer-tjenesten er gratis, og tilbudet gjelder for hjemmeboende eldre, langvarige syke, funksjonshemmede, og institusjonsbeboere som ikke selv kan komme til biblioteket. Bøkene bringes hjem til deg, og hentes igjen ca. hver fjerde uke. Du kan selv bestemme hvilke bøker du ønsker og hvor mange du ønsker.

Spørsmål rettes til Mirjam Kristensen:

mirjam.kristensen@kristiansand.kommune.no

eller tlf. 38 12 49 40

Sist oppdatert: 9 november, 2020