Retriever – nyhetsarkiv

Dato: 6 november, 2020

Vi tilbyr tilgang til mediearkivet Retriever (tidligere Atekst). Her har du tilgang til artikler fra rundt hundre norske aviser og tidsskrifter, både artikler fra rikspressen, regionale aviser, lokale aviser, tidsskrifter, fagpresse, nyhetsbyråer og fra pressemeldinger. Retriever er det største arkivet i Norden for nyhetssøk, faktaoppslag og research. Artikler blir vel å merke først tilgjengelig etter syv dager.

Retriever er kun tilgjengelig fra våre datamaskiner, men du kan ta utskrift eller skjermdump.

Her finner du en brukerveiledning til søk i Retriever.