Ordnett

Ordnett er en online ordboktjeneste til nettbrett, mobil og datamaskin. Hos oss har du tilgang til fire språkpakker i Ordnett:

Du må være tilkoplet bibliotekets nettverk for å kunne bruke disse språkpakkene.

Sist oppdatert: 6 november, 2020