Nasjonalbibliotekets samlinger

Nasjonalbiblioteket har digitalisert store deler av sine samlinger, blant annet bøker, aviser, fotografier og notetrykk. Noe er kun tilgjengelig når man besøker Nasjonalbiblioteket fysisk, mens annet er fritt tilgjengelig. Du trenger ikke å være pålogget bibliotekets nettverk, men må ha en norsk IP-adresse.

Avisutgaver som er digitalisert, men ikke kan åpnes, kan du få tilgang til i biblioteklokalene. Tilgangen gjelder for åtte timer om gangen. Du må søke om tilgangen når du er tilkoplet bibliotekets nettverk. (Det vil si med en av bibliotekets pc-er eller med egen bærbar maskin via det trådløse nettverket). Henvend deg deretter i skranken for å få innvilget søknaden.

Her kan du lese om hvordan du oppnår tilgang til pliktavlevert materiale (bøker, aviser og tidsskrifter), med eller uten Feide-ID og i eller utenfor et bibliotek.

Du finner mer informasjon om begrensningene i tilgang til pliktavlevert materiale her.

Sist oppdatert: 6 november, 2020