Idunn

Dato: 6 november, 2020

Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Her har du tilgang på over 32 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder.

Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoplet bibliotekets nettverk.