Idunn

Idunn er Nordens ledende nettsted for bøker med åpen tilgang (open access) og ikke minst fagtidsskrifter. Her har du tilgang på over 32 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder.

Tilgangen gjelder så lenge du er tilkoblet bibliotekets trådløse nettverk, eller benytter deg av bibliotekets publikumsmaskiner.

Sist oppdatert: 6 november, 2020