Kristiansand kommune gjennomfører i disse dager en kartlegging av folks forhold til kulturtjenestene i kommunen.

For bibliotekets del innebærer dette at noen av våre ansatte kommer til å gå rundt på bygget og spørre om du er interessert i å svare på en undersøkelse. Den tar kun fem minutter av din tid, men er svært verdifull for å tilpasse kommunens kulturtilbud etter hva folk i Kristiansand selv ønsker.

Dersom du ønsker, kan du også besvare denne spørreundersøkelsen selv, på nettet. Lenker finner du nederst på denne siden. Du svarer på vegne av deg selv. Dersom du er under 12 år må foresatte fylle ut skjemaet sammen med deg.

Alle som deltar i undersøkelsen kan være med i konkurransen om 5 gavekort a 500,- på Aquarama svømmehall og 5 gavekort a 500,- på Kristiansand kino.

Undersøkelsen er anonym.

 


 

Undersøkelsen (norsk): https://no.surveymonkey.com/r/brukerundersokelsemailnorsk

Undersøkelsen (engelsk): https://no.surveymonkey.com/r/brukerundersokelsemailenglish

 

Translate »