Jan Kristoffer Dale vinner årets pris i klassen skjønnlitteratur for novellesamlingen Arbeidsnever.
Jan Kristoffer Dale har allerede fått Tarjei Vesaas` debutantpris i år, og hans debutbok har fått god mottakelse både blant lesere og kritikere.
Dette skriver juryen om Arbeidsnever:

Overbevisende novelledebut fra arbeiderklassen, som skildrer menneskene og det menneskelige med både kunnskap og empati. Vågalt pluss for dialekten i dialogene, som flyter godt i leserens hode.

Foto: Sørlandets litteraturpris

Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra vinner årets pris i klassen sakprosa for boken Sørlandsk skipsfart 1600-1920.
De to forfatterne er begge knyttet til Universitetet i Agder og har i en årrekke forsket på maritim historie. De har begge også tidligere utgitt bøker om emnet.
Dette skriver juryen om Sørlandsk skipsfart 1600-1920:

Sørlandsk storhetstid knyttet til maritim næring behandlet samlet og grundig over to bind. En fremstilling av skipsfarten på Sørlandet – både på vei opp og ned, over 400 år. Verket rommer ikke bare landsdelens økonomiske utvikling knyttet til skipsfarten, men også hvordan den fikk konkrete følger for menneskers liv og kultur.

Foto: Sørlandets litteraturpris

Translate »