Stefan Zweig var en av mellomkrigstidens største litterære stjerner, men forfatterskapet gikk av uvisse årsaker i verdens glemmebok. De siste par årene har det blitt løftet fram igjen, og den selvbiografiske Verden av i går står som hans hovedverk. Boka er et flott stykke kulturhistorie.

Stefan Zweig var jødisk, og hans bok skildrer ikke bare uretten som ble begått mot jødiske kunstnere under naziregimet, men også ødeleggelsen av den humanistiske europeiske verdenen Zweig vokste opp i og elsket. Zweigs historie ender dårlig, men bokas første del er gjennomsyret av hans sterke tro på framtiden og på mennesket. Hans tro på opplysning og moral er inspirerende lesning, og jeg tenker at flere nåtidige situasjoner, for eksempel flykningskrisen, med fordel kan ses i lys av det Zweig forteller. I boka viser Zweig stolt fram levende felleskap mellom kunstnere på tvers av landegrenser og han tegner interessante portretter av noen av Europas mest betydningsfulle poeter, kunstnere, komponister, for Zweig møtte mange. Boka er skrevet med en inderlighet som beveger. I tillegg har Zweig en evne til å se tidens særegenheter, og slikt blir det humor av.

Fantastisk bok for den kunnskapshungrige og for dem som ønsker et annet perspektiv på 2. verdenskrig.

Anbefalt av Camilla Gulbrandsen

Translate »