Vårt lånereglement

Hvem kan låne?
Alle som bor i landet kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år må

ha underskrift av foresatte.

Lånekort

Lånekortet er gratis, og det finnes to typer – lokalt lånekort og felles lånekort.
Felles lånekort utstedes til enkeltindivider og kan brukes ved alle andre bibliotek
som har tatt i bruk felles lånekort. Institusjoner må ha lokalt lånekort som kan
brukes ved Vågsbygd bibliotek og på hovedbiblioteket. Ta godt vare på kortet som
du alltid må ha med når du skal benytte deg av våre tjenester. Du er ansvarlig for alt
som blir lånt på ditt kort.
Meld straks fra hvis du mister kortet eller endrer navn eller adresse.

Trenger du nytt kort koster det kr. 50/ 25 for voksen/ barn.

Lånetid

Vanlig lånetid er 4 uker.
Unntak
De mest etterspurte bøkene,tidsskrifter,CD-plater og filmer: 2 uker.
Språkkurs: 8 uker
4 ukerslån,CD-er og tidsskrifter kan fornyes inntil 3 ganger på selvbetjeningsautomater, på Internett – www.krsbib.no
Logg inn i Min side eller ta kontakt på
telefonnr. 38 12 49 33/10.
Filmer kan fornyes 1 gang.
Reservert materiale kan ikke fornyes.
Biblioteket har innført selvbetjening. Låner har selv ansvar for å registrere lån og
levering på automatene og sjekke at innhold i lydbøker, språkkurs, dataspill og
DVD-er er komplett. Det er viktig å påse at alt materiale blir korrekt levert, og ta
med kvittering for levert materiale.

Venteliste

Hvis boka eller mediet du ønsker er utlånt, kan du sette deg på venteliste. Du får
melding på e-post eller via posten når det du har reservert kan hentes.

E-bøker

krsbib.no/e-boker kan du lese om bibliotekets e-boktilbud. Hvis
det fysiske boka er utlånt, er det lurt å sjekke om du kan få låne e-boka. Registrer
deg og logg deg inn på E-lån Agder og last ned e-bøker overalt.

Fjernlån

Dersom biblioteket ikke har boka du ønsker, kan man ofte låne den inn fra et
annet bibliotek. Nye bøker lånes vanligvis ikke inn fra andre bibliotek.

For sen innlevering

Overdagspenger påløper fra 1. dag etter forfall for materiale med venteliste.
Forøvrig påløper overdagspenger ved overskridelse av lånetiden:

  • 1-3 dager etter forfall: kr 50/10 voksenbøker/barnebøker. Melding sendes pr e-post.
  • 8-17 dager etter forfall : kr 100/20 voksenbøker/barnebøker. Melding sendes pr e-post/brev.
  • Ca. 5 uker etter forfall: kr 200/40 voksenbøker/barnebøker.

Brev sendes med krav om at det som er lånt må leveres/erstattes innen 14 dager, og lånekortet sperres. Etter fristens utløp sendes kravet til inkasso.

Tapt eller skadet materiale erstattes etter gjeldende minsteprisliste. Dersom materialet har høyere gjenkjøpspris, er det denne som benyttes. Filmer lånt ved biblioteket er kun til privat bruk. Aldersgrense for lån av filmer følger filmens anbefalte aldersgrense.
Filmer, CD-plater og CD-ROM avspilles på eget ansvar.

 

 

 

Translate »