Utstillinger på hovedbiblioteket og på bibliotekene i Vågsbygd, på Hellemyr og på Flekkerøy.

Vi tilbyr utstillingsplass til lag, foreninger og enkeltpersoner som har noe på hjertet.

Våre utstillinger skal bidra til at biblioteket oppfyller biblioteklovens formålsparagraf der allsidighet, aktualitet og kvalitet vektlegges. Vi ønsker å presentere et mangfold av utstillinger som kan speile livets mange sider, gjerne med forgreninger mot litteratur, lokalhistorie og alt som skjer i lokalsamfunnet.

Primærområdet for utstillinger på hovedbiblioteket er i bibliotekets hall/foajé, et synlig og attraktivt område som er godt besøkt. Vi har også enkelte lokalhistoriske utstillinger i tilknytting til vår lokalsamling i 2.etg.

I Vågsbygd er det også et utstillingsområde sentralt plassert i lokalet. Det er også plass til mindre utstillinger på bibliotekene på Hellemyr og Flekkerøy.

Hovedbiblioteket ligger i samme bygning som Kristiansand Kunsthall, og utgjør til sammen Kunsten og litteraturens hus. Det biblioteket har av kunstutstillinger vil i stor grad være kuratert av Kristiansand Kunsthall.

Hva slags vegger, bord eller montre man trenger til hver enkelt utstilling avtales på forhånd med utstillingsansvarlig på det aktuelle bibliotek. Det er den enkelte utstiller som er ansvarlig for utstillingen, dersom noe skulle gå i stykker eller bli borte.

Utstillinger har fri entré for publikum i bibliotekets åpningstid, men kan også være en del av et arrangement.

Folkebiblioteket har ikke salgsutstillinger (ikke prislapper/prislister). Om publikum ønsker å kjøpe verk, må de kontakte eier av verket.

Bibliotekets ledelse er ansvarlig for alt som vises av utstillinger på folkebiblioteket, og vi har en utstillingskomite som behandler søknader og legger utstillingsplanen.

Kontaktperson på hovedbiblioteket:
Helge Dyrholm
helge.dyrholm@kristiansand.kommune.no
mobil: 48 29 70 77

Kontaktperson på Vågsbygd, Hellemyr og Flekkerøy bibliotek:
Åse Katalin Macsali
Ase.katalin.macsali@kristiansand.kommune.no
Mobil: 90 91 86 58

Reglement for utstillinger i biblioteket.

Spesielle begrensinger

Kommersielt salg skal ikke finne sted på biblioteket. Salg til humanitært arbeid. f.eks. salg av UNICEF artikler/julekort ved juletider, innsamling og salg til vennskapskommunene til Kristiansand, kan finne sted. Denne virksomhet må ikke bli for dominerende.
 
Reklamevirksomhet skal kun finne sted når reklamen har en informasjonsverdi i forhold til bibliotekets tjenester.
 
Jubileumsutstillinger i regi av privat næringsliv må betale leie til Kristiansand folkebibliotek.
 
Reklamemonter kan leies til lokalt næringsliv/butikker med naturlig tilknytting til bibliotekets produkter og tjenestetilbud. Reklame skal ikke forekomme på bibliotekets hjemmesider, unntatt når det gjelder å nevne aktuelle sponsorer til bestemte arrangementer / utstillinger / prosjekt. Leiesatsen fastsettes av biblioteksjefen.

 

 

Translate »