Årets nominasjoner er nå klare. Det er nominert tre bøker i hver av klassene skjønnlitteratur og sakprosa. Vinneren i hver klasse er det du som leser som avgjør.
I tillegg skal Sparebanken Sørs barne- og ungdomslitteraturspris deles ut. Vinneren av denne prisen blir valgt av en jury.

Skjønnlitteratur:


1
Camilla Bøksle
Det er vakrest når det skumrer
(Solum Bokvennen 2019)

Hører vi egentlig etter når de eldre i familien forteller om seg selv, sitt eget liv og «gamle dager»? Barnebarnet har alltid hørt sin farfar snakke og fortelle, men sjelden lyttet. En dag hender det noe som fører til en stadig tettere kontakt mellom en gammel farfar og en sønnedatter midt i livet. Hun begynner å skrive samtalene deres ned, og dette har blitt til en roman basert på virkeligheten, med forfatterens besteforeldre og andre familiemedlemmer i sentrum. Boka forteller en nydelig historie om farfaren, hans oppvekst, ungdom og valgmuligheter i livet. Den gir også et tidsbilde av Kristiansand for et par generasjoner siden.

«Det er vakrest når det skumrer» er forfatterens debutroman. Det lokalhistoriske ved boka vil interessere mange, og de menneskelige relasjonene som beskrives vil appellere til et allment publikum.

2 Bjørn Arild Ersland
Bekken
(Pelikanen 2019)

Hva skjer når barna beveger seg stadig nærmere vannet og de voksne bare sitter og ser på? Forfatter Bjørn Arild Ersland har skrevet bøker både for barn og voksne. I romanen Bekken kombinerer han innsikten i barns erfaringsunivers med forståelsen for hvordan enkelthendelser i oppveksten kan prege en som voksen og, ikke minst, om hvordan vi som voksne legger premisser for barna våre. Her balanseres barnas vennskap og oppdagelseseventyr fint mot blodige griseslakt og kloakkstinkende vassfar i et enkelt, men likevel poetisk og presist språk.

Bekken er en kort roman om et stort tema fra et byggefelt på Sørlandet.

3 Karl Ove Knausgård
Fuglene under himmelen
(Oktober 2019)

Dette er historien om tre generasjoner kvinner. Hovedpersonen har flyttet tilbake til hjemstedet og barndomshjemmet for å pleie sin gamle og syke mor. Datteren kommer på besøk, og dette setter i gang både refleksjoner og hendelser. Landskapet og omgivelsene skildres levende, særlig fuglelivet på stedet. Tittelen «Fuglene under himmelen» refererer til filosofen Søren Kierkegaard, som har gitt hovedpersonen inspirasjon. Handlingen er fortettet i løpet av et par dager, i en liten kortroman. Boka er mesterlig illustrert med en rekke fuglefotografier.

Teksten danner utgangspunkt for forestillingen «Venter», som handler om en moderne Solveig fra Peer Gynt. Forestillingen hadde urpremiere under Festspillene i Bergen 2019.

 

Sakprosa:

4 Eirin Holberg og Knut Dørum
Arendal før kjøpstaden
(Cappelen Damm 2018)

Til kysten kommer impulser fra utlandet tidligere enn lenger inn i landet, og dette vises tydelig når områdets historie skal beskrives. I Arendalsregionen finnes tidlige spor av bosetning fra steinalderen, de eldste funn hele 11 000 år gamle.  Vi finner noen av de eldste sporene av jordbruk i Norge, og rikt gravgods fra vikingtid og romertid viser stor kontakt med en større verden.

«Arendal før kjøpstaden» beskriver Arendalsområdets historie fra siste istid til 1723, da byen fikk status som kjøpstad. Særlig stor plass i boka har perioden 1650-1723 fått. Da vokste byen fram, og ble sentrum for Norges nest største sjøfartsdistrikt. Boka omhandler både byen Arendal og landsognene rundt. Boka bygger på nye og rike arkeologiske funn, og nye analyser av eksisterende materiale.

Forfatterne har skrevet ei både lettlest, grundig og tiltalende bok, som også er rikt illustrert. «Arendal før kjøpstaden» er bind 1 av Arendal by- og regionhistorie, som skrives i anledning Arendals 300-årsjubileum i 2023.

5 Nazneen Khan-Østrem
London
(Kagge 2019)

Nazneen Khan-Østrem: «London. Blant gangstere, rabbinere, oligarker, rebeller og andre ektefødte barn av det britiske imperiet». (Kagge, 2019)

Uansett hvor mye Brexit fjerner Storbritannia fra EU, er London hele Europas hovedstad. Det er en by de fleste av oss har et forhold til, enten vi har vært der eller ikke, og som Sørlandet har vært nært knyttet til opp igjennom historien.

I denne boka tar journalist og forlagsredaktør Nazneen Khan-Østrem utgangspunkt i sin egen mangfoldige bakgrunn og sitt nære forhold til London og skildrer ulike befolkningsgruppers historie i byens mange bydeler med et skarpt øye for interessante detaljer og ulikhet. Her er både nære møter mellom irer på eldrehjem og polske bohemer og større historier om imperialisme, politisk utvikling og musikkhistorie.

Den er ingen tradisjonell reisebok, men det er likevel ingenting du får mer lyst til mens du leser enn nettopp å reise til et London tegnet i Khan-Østrems bilde.

6 Annemor Sundbø
Koftearven
(Gyldendal 2019)

Annemor Sundbøs «Koftearven» setter koftekulturen, som gjerne ansees som en urnorsk tradisjon, inn i et globalt, tverrkulturelt og historisk perspektiv med røtter fra store deler av verden. Hun stiller spørsmål ved om de norske koftemønstrene er så helnorske som vi velger å tro. Boka tar for seg myter og hypoteser om opprinnelsen til den norske mønstertradisjon som har utviklet seg gjennom generasjoner, påvirket av religion, overtro, politikk, samfunnsøkonomi, og ikke minst mote. Sundbø gir i boka et perspektiv på verdien av fortidas strikkekunst som har utviklet seg til vår tids norske nasjonalskatt. I tillegg har boka en rekke strikkemønstre og veiledninger for den som ser på håndarbeidet som den viktigste delen av koftearven.

Forfatterens presentasjon av teorier og hypoteser underbygges på en solid måte ved at boka er rikt illustrert.


Sparebanken Sørs barne- og ungdomslitteraturspris:

Line Baugstø
Vi skulle vært løver
(Aschehoug 2018)

Når klasse 7A kommer tilbake på skolen etter sommerferien begynner ei ny jente, Leona, i klassen deres, og Malin ønsker at de kunne bli venner.

Line Baugstø har skrevet ei bok med varm innlevelse i den sårbare tida ved overgangen fra barn til ungdom.

Gaute Heivoll
Klokkerens evangelium
(Vigemostad Bjørke 2019)

Den gamle kirken i bygda skal rives. 7 år gamle Bendik, klokkerens sønn, sørger over dette, for kirken er der han har sterkest minner om sin far.

Gaute Heivoll har skrevet en magisk fortelling om kjærlighet, død og sorg, i et vakkert språk. Boka er mesterlig illustrert av Børge Bredenbekk, og tekst og illustrasjoner samspiller på en fin måte.

Heidi Sævareid
Bruddlinjer
(Gyldendal 2017)

Søsknene Hedda og Daniel drar på festival sammen. Der begynner underlige ting å skje, og Hedda mister mer og mer kontakten med Daniel. En dag forsvinner han, og Hedda reiser for å lete etter ham.

Heidi Sævareid har skrevet en forrykende spennende roman, med et flytende, musikalsk og hardtslående språk. En roman om unge voksne, like mye for voksne som for ungdom.

Slik stemmer du:

Alle kan være med å stemme på hvem som skal få Sørlandets litteraturpris 2020. Det vil bli trukket ut flotte premier blant de som har stemt til årets pris.

Du kan stemme på en kandidat i kategori skjønnlitteratur og en kandidat i kategori sakprosa. Du kan også velge å stemme kun i en kategori. Stemmeperioden er 26. februar til 27. mars 2020.

Du kan bare stemme en gang i hver kategori!

Klikk her for å gå til stemmeskjema

Stemmeseddel er også tilgjengelig i bokhandlere og alle bibliotek i Agder.

 

Translate »