Smitteverntiltak ved biblioteket

Hva tilbyr vi av bibliotektjenester når vi åpner?

 • Du kan gå inn på biblioteket og selv plukke det du vil låne.
 • Du kan spørre oss ansatte om hjelp, vi vil i større grad enn vanlig være i betjeningspunktene der vi har pleksiglass, men vil også bevege oss rundt i lokalet.
 • Du kan se utstillingene vi har på biblioteket.
 • Du kan sitte og lese og studere.
 • Du kan bruke våre PC-er. De står med god avstand, og du har tilgang i 30 minutter.
 • Du kan ta utskrift, kopiere og scanne.
 • Du får tilgang til lesesalen på hovedbiblioteket og grupperom i 3. etg på hovedbiblioteket.
 • Du får tilgang til aviser og tidsskrifter som du kan lese på stedet.
 • Du kan ta med deg barn i barneavdelingen, men det er du som har ansvar for hvem barna er sammen med.
 • Du kan møte andre og arbeide sammen med andre hos oss.

Hva får du ikke tilgang til ennå?

 • Selvbetjent bibliotek.
 • Dataspillrommene og datalaben.
 • Datakurs.
 • Omvisninger og opplegg for større grupper som barnehager og skoler.
 • Du må forvente mindre veiledning og hjelp i bruk av datautstyr enn vanlig, da vi må overholde reglene om avstand.
 • Mindre omfattende arrangements- og aktivitetstilbud enn vanlig.
 • Større grupper som barnehager og skoler har dessverre ikke tilgang til biblioteket.
 • Leker og spill vil være fjernet fra barne- og ungdomsavdelingene.
 • Antall sitteplasser og arbeidsplasser er redusert for å sikre at alle sitter med nødvendig avstand.

Er det noen nye regler du må følge når biblioteket åpner?

 • Du må holde minimum 1 meter avstand til dine medmennesker.
 • Bruk antibac når du kommer og når du forlater våre lokaler. Hansker er også tilgjengelig hvis du trenger det.
 • Bruk antibac når du bruker våre PC-er og berøringsskjermer, og vask disse etter bruk.
 • På Tangvall, Nodeland og i Vågsbygd kan det være du får beskjed om å forlate lokalet hvis vi ser at det er for fullt.
 • Ta ansvar, forlat lokalet dersom du opplever at det er for mange på besøk (spesielt viktig på hovedbiblioteket, der det er krevende for betjeningen å ha god oversikt over alle etasjer av bygget).
 • Er du syk skal du ikke gå på biblioteket.

Translate »