Skoler/barnehager

Vi samarbeider med kommunens skoler og barnehager og har flere populære tilbud.

Klassebesøk
Vi setter stor pris på besøk fra skoler og barnehager! Til skoleklasser tilbyr vi orientering og omvisning etter avtale. Lærer må kontakte barne- og ungdomsavdelingen på hovedbiblioteket tlf. 38 12 49 36 for å avtale tid for besøket.
Les mer om klassebesøk her.

Klassebibliotek / utlån til skoler
Skolene kan bestille bøker fra biblioteket! Det kan være alt fra spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver, eller en samling med skjønnlitterære bøker.
Les mer om klassebibliotek / utlån til skoler her.

Lesestimulering

Kristiansand folkebibliotek tilbyr lesestimulering for grunnskolene i kommunen, fra 2. – 10. klassetrinn. To barne- og ungdomsbibliotekarer besøker klassen etter avtale med lærer og presenterer bøker for klassen i to skoletimer.
Les mer om lesestimulering her.

Sommerles
SOMMERLES i Agder er en lesekampanje, som skal hjelpe barn i å bli flinkere lesere. Stikkordet er lystlesing. Kampanjen er lik for alle 30 folkebibliotek i Aust- og Vest-Agder.
Les mer om sommerles her.

Translate »