Dette er Heivolls andre bok om hjembygda Finsland, og denne gangen har han hentet historien fra 2. verdenskrig. Ingen andre steder i landet hadde en så stor andel av befolkningen gjort NS-medlemmer av seg. Mange av de mest sentrale medlemmene av lokalsamfunnet meldte seg inn i partiet, og mange fulgte etter lederskikkelsene. Særlig er det kjøpmannen som rekrutterer medlemmer ved å sykle rundt med medlemsprotokollen. Når han ikke gjør det, ligger protokollen på butikkdisken sånn at alle kan se navnelista. Snart har hele 68 mennesker meldt seg inn, noen har nok latt seg lokke av tobakken som kjøpmannen har lovet dem ved medlemskap. Splittelsen i bygda er et faktum når kjøpmannens bror blir angiver.

Et av menneskene som vi blir best kjent med er Andreas, et musikalsk vidunderbarn. Derfor ordet «sang» i tittelen.

Heivoll beskriver denne vanskelige og fortiede historien på en var og stillfaren måte. Han får fram at valg i livet noen ganger tas ut fra tilfeldigheter. Det er skrevet mange bøker om krigen, og denne er svært annerledes enn de andre bøkene jeg har lest om emnet.

Bygda er splittet, og fortielsen ligger som et teppe over lokalsamfunnet for at menneskene skal orke å komme seg videre. Selv om historien er hentet fra et lite bygdesamfunn, er den også allmenngyldig.

Dette er en bok jeg vil anbefale på det varmeste.

Anbefalt av Siv Holt
Bibliotekar

Translate »