Nå er brukerundersøkelsen som ble besvart i november 2017 oppsummert og sammenfattet.

Brukerundersøkelsen viser blant annet at:
– 63% av de som svarte var jenter/kvinner, 47% var gutter/menn, det vil si at det er flest jenter/kvinner som bruker biblioteket.
– Nesten 70% av de som svarte på biblioteket som var over 18 år har høyskole eller universitetsutdannelse. Det er en markert høyere andel enn i befolkningen generelt som på landsbasis ligger på rundt 33% – kilde: SSB.
– En stor andel, 21%, av brukerne kommer fra Hånes, Randesund og Tveit, til tross for at de ikke har et eget bibliotek i sin bydel. Disse brukerne har lengst reisevei.
– Ungdom føler seg mindre velkommen og mindre trygge på biblioteket enn barn og voksne. Dette siste er et funn vi absolutt må se nærmere på. Hva kan vi gjøre med dette?

Det er 23% barn, 15% ungdom og 62% voksne som har svart på bibliotekets del av undersøkelsen. Vi har ikke tidligere hatt undersøkelser der barnas tilbakemeldinger er blitt fanget opp, og er glad for å ha fått det nå. Befolkningen bruker bibliotekstilbudet fordi jeg lærer nye ting (46%), fordi det er gratis (42%) og fordi det er gøy (41%). Barnas svar er at jeg bruker biblioteket fordi det er gøy(73%), fordi de lærer nye ting (60%) og fordi de møter venner (25%).

Les mer om undersøkelsen – og undersøkelsen i sin helhet her!
Mye her å tenke over og se nærmere på. Vi tar gjerne imot innspill!

Translate »