Pinkode

Lånenummer finner du på lånekortet.

Vi har lagt inn pinkode på alle lånere. Denne er lik lånerens fødselsdato (ddmm, eks. 1206). Institusjoner, skoler, barnehager ol. har pinkode 9999, mens bibliotek bruker den nasjonale autorisasjonskoden.

Hvis du vil, kan du endre pinkoden. Logg inn i Min side

 

Translate »